خبر

مسیر شما: اخبار دیوان اصل ۹۰ در مجلس دهم تشکیل می شود
دیوان اصل ۹۰ در مجلس دهم تشکیل می شود

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در مجلس دهم تبدیل کمیسیون به دیوان اصل ۹۰ را به سرانجام می رسانم.

خانه ملت؛ داوود محمدی گفت: پس از انجام بررسی‌های مقدماتی و کارشناسی‌های لازم یا در قالب طرح و یا در قالب اصلاح ساختار تشکیلاتی، کمیسیون اصل 90 را به دیوان اصل 90 ارتقاء می‌دهیم.

نماینده مردم قزوین در مجلس تشکیل دیوان اصل 90 را منوط به طی شدن روند کارشناسی توسط معاونت‌های مجلس و مرکز پژوهش‌ها دانست و افزود: در اصل 90 قانون اساسی رسیدگی به شکایات از طرز کار سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه تعیین شده است. این وظیفه در حال حاضر توسط کمیسیون اصل 90 انجام می‌شود اما به دلیل وسعت وظایف و ماموریت‌های کمیسیون از یک سو و کافی نبودن نیروی انسانی و امکانات کمیسیون لازم است ایده تبدیل کمیسیون به دیوان به جریان بیفتد تا نظارت بر عملکرد کارگزاران و مدیران نظام بهتر و قوی‌تر از قبل انجام شود.

به گزارش ایسنا؛ وی تاکید کرد:‌ با تشکیل دیوان اصل 90 نظارت‌ بر طرز کار دستگاه‌های نظارتی، امنیتی، اطلاعاتی، اجرایی، تقننی و قضایی با قوت و قدرت بیشتری انجام می‌شود.

نظر شما
مشخصات خبر