رضیان، تاکید کرد:

کشورهای حاشیه دریای خزر مشتری مرکبات ایرانی

نماینده مردم قائمشهر،سواد کوه ،جویبار،سمیرغ درمجلس با بیان اینکه ما نیازی به واردات پرتقال نداریم،بلکه بایدبا برنامه ریزی صادراتی برای مازاد تولید اقدامات بهینه ای در نظر گرفته شود،گفت:کشورهای حاشیه دریای خزر مشتری مرکبات ایرانی هستند.

 خانه ملت؛ عبدالله رضیان درباره وضعیت تولید پرتقال در کشور،گفت:در زمینه تولید پرتقال مازاد تولید داریم که باید در این راستا برای صادرات بهینه این محصول اقدامات کارآمدی درنظر گرفته شود؛البته اقداماتی برای صادرات پرتقال از بندر امیر آباد انجام گرفته که امیدواریم این روند با افزایش میزان صادرات همراه باشد و این درحالی است که ما می توانیم محصول پرتقال را به کشورهای حاشیه دریای خزر صادر کنیم.

نماینده مردم قائمشهر،سوادکوه ،جویبار،سمیرغ درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد: در سال های گذشته سیاستگذاری تولید مناسب نبوده است؛چراکه در قائمشهر پرتقال تامسون تولید عمده ای در استان مازنداران دارد و این درحالی است که نباید سیاست گذاری تولید تنها براین نوع از محصول استوارشود؛بلکه می توان در زمینه میوه های همچون نارنگی که مشتریان بی شماری در کشورهای حاشیه دریای خزر دارد نیز در راستای تولید و صادرات اقدامات اساسی انجام دهیم.

بسته بندی مرکبات باید از منظر بهداشتی و توزیع مورد توجه قرار بگیرد

وی ادامه داد:بطور مثال نارنگی و دیگر محصولات کشاورزی که در عرصه صادرات طرفدرانی بسیاری دارند را بطور بهینه ترویج به تولید نکرده ایم و این در حالی است که محصولی مانند نارنگی در کشورهای حاشیه دریای خزیر مشتریان بسیاری دارد.

رضیان با بیان اینکه یکی از مشکلات وزارت صنعت و معدن تجارت ؛موضوع واردات است،گفت:بسته بندی و نگهداشت مرکبات باید از منظر بهداشتی و توزیع مورد وثوق قرار بگیرد ما نباید در زمانی که مازاد تولید داریم ؛اجازه دهیم واردات رقم بخورد تا کشور بتواند از منظراقتصادی مثمرثمر حرکت کند.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه رتبه اول تولید پرتقال متعلق به قائمشهر است،یادآورشد:در حدود 2و نیم میلیون تن مصرف داخلی در زمینه محصول پرتقال وجود دارد؛از همین رو مصرف میوه در کشور به طریق خوراکی است درحالی که کنسانتره و آبمیوه درصنعت کشاورزی در زمینه محصولی همچون پرتقال لازم است به لحاظ اقتصادی به صرفه است./

برچسب ها

اجلاس خزر، اخبار برگزیده، امنیت دریای خزر، انتقال آب از خزر، منابع دریای خزر، هم اندیشی دریای خزر