ادیانی تاکید کرد:

مترقی ترین مساله در صنعت نفت پرهیز از خام فروشی است

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ضمن تاکید بر حداکثر استفاده بهینه از ظرفیت های میادین مشترک نفتی و گازی گفت: قطعا مترقی ترین مساله در حوزه صنعت نفت پرهیز از خام فروشی و فرآوری کردن مجموعه محصولات نفت و گاز است.

خانه ملت؛ علی ادیانی تاکید کرد:‌ مترقی‌ترین مساله در حوزه صنعت نفت و از منظر اقتصاد مقاومتی، پرهیز از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده و فرآوری کردن مجموعه محصولات نفت و گاز در داخل کشور و همچنین توجه جدی به میادین مشترک نفتی و گازی ایران با کشورهای همسایه است.

وی با اشاره به اینکه عمل به مجموعه اسناد بالا دستی در حوزه توسعه صنعت نفت گشور باید مورد ارزیابی قرار گیرد، اظهار کرد: اگر اولویت‌های ذکر شده از جمله پرهیز از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در برنامه ششم هم نادیده انگاشه شود، موفق به دستیابی به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال و رسیدن به نقطه هدف نخواهیم شد.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در تاکید و توجه به توان داخلی باید یان نکته را در نظر داشت که شاه بیت همه این مسائل مجموعه صنعت نفت و گاز کشور است و قطعا صنعت نفت و گاز در برنامه ششم باید قوی‌تر از برنامه پنجم و یا برنامه‌های قبلی دیده شود تا شاهد شکوفایی اقتصاد در سطح عمومی اقتصاد ملی باشیم و هم این که از تارج سرمایه‌های ملی در میادین مشترک نفت و گاز جلوگیری کنیم.

ادیانی خاطر نشان کرد:‌ در حوزه میادین مشترک برای رقابت با کشورهای همسایه چاره‌ای جز سرمایه گذاری در این بخش نداریم که آن هم از دو طریق قابل استحصال است یکی از طریق منابع و ظرفیت‌های داخلی و دیگری استفاده از سرمایه گذاری خارجی است.

به گزارش ایسنا؛ وی افزود:‌ واقعیت این است که در به کارگیری از ظرفیت‌های داخلی جهت سرمایه‌گذاری در حوزه میادین مشترک نفت و گاز آن گونه که باید اقدام جدی به عمل نیاورده‌ایم و نتوانستیم از ظرفیت‌های فنی، مالی و تخصصی داخلی برای توسعه و بهره برداری صحیح و بهینه استفاده کنیم، البته این ضعف مربوط به این دولت نیست؛ در ادوار مختلف دولت‌ها چه دولت دهم، نهم و .... این ضعف وجود داشته است؛ در حالی که باید به اقتضای زمان خود دولت‌ها از سرمایه گذاری استفاده می‌کردیم.

برچسب ها

آسیب شناسی صنعت نفت ایران، اخبار برگزیده، اعتبار نفت و گاز، افت قیمت نفت، اقتصاد بدون نفت، اقتصاد نفتی، خام فروشی، صادرات نفت و گاز، صنعت نفت و گاز، کمیسیون انرژی، کمیسیون انرژی مجلس