اسداللهی:

لزوم برخورد قاطع با سنگ اندازی بانک ها درمسیر پرداخت وام ازدواج

عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات در مجلس نهم، با تاکید برضرورت تسریع در پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج، گفت:استنکاف از پرداخت وام ازدواج باید با برخورد قاطع دولت، دستگاه های نظارتی و مجلس سرکوب شود.

 خانه ملت؛ غلامرضا اسداللهی با تاکید برضرورت تسریع در پرداخت وام ازدواج به متقاضیان،گفت: بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی باید در زمینه تعلل در پرداخت وام ازدواج فعال شده و با متخلفان دراین حوزه برخورد کنند.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصوبه مجلس درخصوص افزایش وام ازدواج باید با ابلاغ موکد دولت اجرایی شود،افزود: باید برخورد قاطع با بانک هایی که در مسیر پرداخت وام ازدواج سنگ اندازی می کنند،صورت بگیرد.

تبعات تعلل در پرداخت وام ازدواج زیاد است

وی با اشاره به تبعات تعلل در پرداخت وام ازدواج از سوی بانک ها، تصریح کرد: وعده های داده شده در زمینه تسهیل شرایط ازدواج باید با اقدام عملی دولت و درنظرگرفتن برخوردها و مجازات های مشخص برای بانک های تعلل کننده عملیاتی شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد می تواند تاثیرگذاری بسیاری در خصوص برخورد با استنکاف بانک ها در مسیر پرداخت وام ازدواج داشته باشد، افزود:درصورتی که اراده ای برای پرداخت وام ازدواج از سوی مسئولان وجود داشته باشد،باید زمینه اجرایی شدن این مصوبه نیز در نظر گرفته شود.

دستگاه های نظارتی نحوه پرداخت وام ازدواج را رصد کنند

اسداللهی ادامه داد: دستگاه های نظارتی باید با رصد نحوه پرداخت وام ازدواج با بانک هایی که منجر به ایجاد صف های طویل دریافت تسهیلات می شود،برخورد کرده و به این ترتیب تسهیل شرایط ازدواج را رقم بزنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: دولت باید با تهیه گزارشی از بانک های متخلف در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج با مدیران متخلف در این حوزه وارد چالش شده و در صورت لزوم اقدام به عزل آن ها کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: مجلس می تواند با ابزارهای نظارتی خود بر حسن اجرای مصوبه افزایش وام ازدواج و نحوه اجرای آن دقت نظر داشته و از این طریق دولت را مکلف به بررسی زوایای آن کند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، ازدواج، تسهیل ازدواج، تسهیل ازدواج جوانان، تسهیلات ازدواج، تسهیلات ازدواج جوانان، وام ازدواج، کمیسیون برنامه و بودجه