ابراهیمی تاکید کرد:

مشوق های صادراتی لازمه صادرات بهینه دام های سنگین

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه زمینه صادرات دام های سنگین باید مهیا شود،گفت:صادرات دام های هچون گاو می تواند در ریل صادرات قرار بگیرند زیرا ما دراین راستا وضعیت تولیدی مناسبی داریم.

  خانه ملت؛ علی ابراهیمی درباره صادرات دام های سنگین،گفت: بازار تولیدی ما در راستای دام های سنگین وضعیت مناسبی دارد و درمقابل مصرف ما نیز دراین راستا بالا نیست؛بنابراین این امر نشاندهنده این است که تولید ما در این عرصه بیش از سرانه مصرف است.

لزوم دقت و احتیاط در صادرات دام های سبک برای حفظ ذخائر ژنتیکی

نماینده مردم شازند درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید درصادرات دام های سبک با احتیاط رفتار کرد تا ذخائر ژنتیکی ما لطمه نبینند،تصریح کرد:صادرات دام های سبک نباید به نوعی رقم برخورد که ما ذخیره های ژنتیکی را در این عرصه از دست بدهیم.

تاوان ضعف درصنایع تبدیلی را تولیدکنندگان می دهند

ابراهیمی افزود:زمانی که شیر از دامدار با نرخ مناسب خریداری نشود،بدیهی است که درحق دامدار اجحاف می شود و این درحالی است که در زمینه محصولی مفید مانند شیر،دولت باید ورود قاطعی بکند.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان ما به شکلی تاوان ضعف درصنایع تبدیلی را می دهند،افزود:زمانی که کشش بازار در زمینه خرید شیر از دامدار بالا نیست؛بدیهی است،شیر از دامدار با بهایی ناچیز خریداری می شود.

نماینده مردم شازند درمجلس،ادامه داد:صادرات شیرخام کار راحتی نیست؛اما شیرهای فرآوری شده مطابق استاندارهایی که در جامعه هدف مشتری دارند،می توانند صادر شوند و از همین رو درگذشته ما دراین زمینه صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته ایم.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس،یادآور شد:در زمینه تولید شیر و مرغ،گوشت قرمز باید مشوق های صادراتی درنظر گرفته شود تا بتوانیم به نحومطلوب برای صادرات این نوع از محصولات برنامه ریزی بهینه ای را عملیاتی کنیم./

برچسب ها

آب و منابع طبیعی، اخبار برگزیده، دامداران، صنایع تبدیلی، هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی