حسن پور بیگلری:

معوقات بانکی کاهش مانور بانک ها برای وام دهی را منجر شده است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با انتقاد از حجم بالای معوقات بانکی، گفت: معوقات بانکی کاهش مانور بانک ها برای وام دهی را منجر شده است.

 خانه ملت؛ شهباز حسن پور بیگلری با انتقاد از حجم بالای معوقات بانکی، گفت: معوقات بانکی مانع از گردش مالی در کشور خواهد شد.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه سیستم بانکی باید با شناسایی بدهکاران دانه درشت اقدام به بازپرداخت بدهی ها کند،افزود:کاهش قدرت وام دهی بانک ها نتیجه ملموس وجود معوقات بانکی است که به تولید ملی ضربه می زند.

حمایت از تولید نیازمند تزریق منابع کارآمد به واحدهای تولیدی است

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه برای حمایت از تولید نیازمند تزریق منابع کارآمد به واحدهای تولیدی هستیم، تصریح کرد: برخورد با دانه درشت ها در بحث معوقات بانکی به بازگشت منابع و مصرف آن در جای مناسب کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه معرفی دانه درشت ها به دستگاه قضا روند وصول مطالبات بانکی را تسریع خواهد کرد، گفت: بسیاری از بدهکاران بانکی در شرایط اقتصادی کشور دچار ورشکستگی شده اند از این رو باید در دریافت این نوع بدهی ها و بدهی افرادی که وام ها را در جایی غیر از تولید هزینه کرده اند تفاوت قائل شد.

انباشت بدهی های بانکی سیستم اقتصادی کشور را دچار اختلال کرده است

حسن پوربیگلری با تاکید براینکه انباشت بدهی های بانکی سیستم اقتصادی کشور را دچار اختلال خواهد کرد،افزود: با انباشت این نوع بدهی ها گردش مالی درکشور به حداقل رسیده و منابع بانکی تمام خواهد شد.

عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با ادامه بی توجهی بدهکاران بانکی به تذکرات و اخطارها در خصوص تصویه بدهی ها باید نام این افراد در لیست سیاه شبکه بانکی قرار بگیرد تا وصول مطالبات با سرعت بیشتری همراه شود./

 

برچسب ها

اخبار برگزیده