محمدی:

هیچ پرونده ای در کمیسیون اصل ۹۰ مفقود نشده است

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، گفت: در شرایط کنونی بیش از ۱۵۰۰ پرونده تخلف از دولت، مسئولان دولتی و دستگاه های مربوطه در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس وجود دارد.

 خانه ملت؛ داوود محمدی با رد ادعاهای مطرح شده درباره مفقود شدن برخی از پرونده‌های سیاسی در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در دوره قبل، گفت: پس از بررسی های صورت گرفته از سوی کمیسیون اصل90، مشخص شد که هیچ پرونده ای از دوره قبل در کمیسیون مفقود نشده است و ما این موضوع را به آقای نوروزی در نامه ای اعلام کردیم.

نماینده مردم قزوین و آبیک در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در شرایط کنونی بیش از 1500 پرونده تخلف از دولت، مسئولان دولتی و دستگاه های مربوطه در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس وجود دارد، که قطعا کمیسیون به این موارد رسیدگی خواهد کرد.

محمدی گفت: تخلفات رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت قبل در خصوص عدم اجرای قانونی، عدم تدوین آیین نامه های اجرایی و یا تأخیر در ابلاغ قانون برای رسیدگی به دادگاه های صالحه ارجاع شد، اما تاکنون این پرونده ها در دادگاه ها معطل مانده است.

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، تصریح کرد: به طور حتم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، موضوع متوقف ماندن و معطل ماندن پرونده های تخلفات احمدی نژاد در دادگاه ها را پیگیری می کند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، کمیسیون اصل 90، کمیسیون اصل نود، کمیسیون اصل نودم، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی