مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد؛

ارزیابی پتانسیل اشتغالزایی در بخش صنعت ایران

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پتانسیل اشتغالزایی در بخش صنعت ایران را مورد ارزیابی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت ، معدن این مرکز با بیان این مطلب که هدف از این گزارش بررسی پتانسیل اشتغالزایی رشته فعالیت های مختلف صنعتی و نقش ساختار صنایع در تقاضای نیروی کار آنهاست، افزود: نتایج بررسی ها نشان می دهند که افزایش مقیاس تولید به عنوان یکی از مولفه های ساختاری بر تقاضای نیروی کار در بخش صنعت ایران تاثیرگذار است به گونه ای که با افزایش در مقیاس تولید در صنایع، تقاضای نیروی کار تحریک و افزایش می یابد. همچنین یافته های گزارش نشان می دهند که ارتقاء رقابت پذیری صادراتی صنایع موجب افزایش استخدام نیروی کار توسط آنها می شود. هر چقدر صنعت مورد نظر صادرات گراتر باشد، اشتغالزایی نیز در آن بیشتر خواهد شد. در این مطالعه موضوع اشتغالزایی در کلان اقتصاد مدنظر بوده و لذا به عنوان نمونه ممکن است با افزایش مقیاس در یک صنعت اشتغال مستقیم زیادی ایجاد نشود اما به دلیل ارتباطات پیشین و پسین با دیگر صنایع، اشتغال غیرمستقیم زیادی ایجاد می شود.

بررسی پتانسیل اشتغالزایی صنایع مختلف همچنین نشان می دهد که با توجه به سهم صنایع از کل شاغلان در بهبود مقیاس تولید و عملکرد صادراتی آنها ، به ترتیب صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، تولید مواد و محصولات شیمیایی و تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی در رتبه اول صنایع با پتانسیل بالا قرار می گیرند. لازم به ذکر است که در اولویت قراردادن صنایع آب بر باید موضوع جدی بحران آب را لحاظ و در قالب سند جامع آب از این صنایع در راستای اهداف اشتغالزایی استفاده کرد تا اشتغال پایدار و مولد حاصل شود. یکی از صنایعی که می توان با تغییر ساختار (از قبیل به روز شدن تکنولوژی و استفاده از پلتفرم های جدید و مشترک، ارتقای کیفیت، کاهش هزینه های سربار و قیمت تمام شده و... ) و رقابت پذیر کردن آنها پتانسیل اشتغال بالایی ایجاد کرد، صنعت خودرو (در کل زنجیره تولید) می باشد. در صورتی که در این صنعت نگاه صادراتی حاکم شود، می توان پتانسیل اشتغالزایی مناسبی برای آن تصور کرد.

نتیجه نهایی گزارش این است که اگر هدف دولت افزایش اشتغالزایی در بخش صنعت است؛ اقتصادی کردن مقیاس صنعت و یا افزایش اندازه بنگاه ها و توجه جدی به صادرات محور شدن آنها در دستیابی به این هدف بسیار موثر خواهد بود.

متن کامل این گزارش را در آدرس زیر بخوانید:
http://rc.majlis.ir/fa/mrc_report/show/982585

برچسب ها

اخبار ویژه، اخبار پژوهشی، ارتقای کیفیت، افزایش اشتغالزایی در بخش صنعت، افزایش اندازه بنگاه ها، اقتصادی کردن مقیاس صنعت، به روز شدن تکنولوژی و استفاده از پلتفرم های جدید و مشترک، توجه جدی به صادرات محور شدن آنها، قیمت تمام شده، کاهش هزینه های سربار