قربانی تاکیدکرد:

افزایش تولیدات ارگانیک کشاورزی عاملی برای جلوگیری از سرطان

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه تولید محصولات ارگانیگ گران تر از دیگر کشت های کشاورزی تمام نمی شود،گفت: افزایش تولیدات ارگانیک کشاورزی عاملی برای جلوگیری از بسیاری از بیماری همچون سرطان در کشور به شمارمی آید.

  خانه ملت؛ محمدحسین قربانی درباره افزایش تولیدات سلامت محور درصنعت کشاورزی،گفت: بحث قانون انتزاع که در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی تصویب شد،تولید،واردات،تعرفه گذاری،نظارت درحوزه وزار ت جهاد کشاورزی تعریف شده است و این درحالی است که حوزه ورود به محصولات سلامت محور مربوط به سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد است که دراین زمینه فعالیت های بهینه ای انجام شده است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دنیا به سمت کاهش کودهای شیمیایی برای تولید محصولات کشاورزی در حرکت است و بدین معنا ما هم نباید در این زمینه تعلل کنیم و بایدبه سمت کشت های ارگانیک در محصولات کشاورزی حرکت کنیم ،ادامه داد:وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت ودرمان موظف هستند که تلاش کنند سموم در صنعت کشاورزی کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه افزایش تولیدات ارگانیک کشاورزی عاملی برای جلوگیری از سرطان به شمارمی ِآید،افزود:هنوز گام های اساسی برای تولید محصولات ارگانیگ برنداشته ایم؛بنابراین جا دارد که با یک برنامه ریزی تولیدی به سمت کشت های ارگانیک در صنعت کشاورزی حرکت کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه ما باید به سمت افزایش تولید محصولات ارگانیک حرکت کنیم، یادآورشد: محصولات ارگانیک از منظر تولید گران تر از دیگر کشت های محصولات کشاورزی تمام نمی شود،بلکه امکان دارد با ورود بهینه به محصولات ارگانیک بتوانیم هزینه تولید محصولات ارگانیک را پایین تر از دیگر کشت های کشاورزی رقم بزنیم./

برچسب ها

آبیاری زمین های کشاورزی، اخبار برگزیده، ارگانیک، بخش های ارگانیک سیاستگذاری، بیمه محصولات کشاورزی، تولید داخلی محصولات کشاورزی، محصولات ارگانیک، کشت ارگانیک، کمیسیون بهداشت، کمیسیون بهداشت مجلس