محجوب مطرح کرد:

انتقاد از اجرانشدن کامل قانون بیمه کارگران ساختمانی

رئیس فراکسیون کارگری مجلس از اجرا نشدن کامل قانون بیمه کارگران ساختمانی انتقاد کرد و گفت: طبق قانون، بیمه تامین اجتماعی باید در مورد تمامی کارگران ساختمانی اعمال شود.

خانه ملت؛ علیرضا محجوب، با تاکید براینکه برخورداری از بیمه تامین اجتماعی حقی همگانی است که باید در مورد تمامی کارگران ساختمانی اعمال شود، افزود: بیمه حق عمومی است و بر همین اساس تمامی کارگران ساختمانی باید تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی خلاف قانون است، تصریح کرد: طبق قانون کارگر ساختمانی به کسی گفته می شود که کارت مهارت داشته و شاغل در کار ساختمانی است بنابراین تمامی کارگرانی که کارت مهارت دارند باید از مزایای بیمه مذکور برخوردار شوند و هیچ اجحافی نباید در این رابطه صورت گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، از اجرا نشدن کامل قانون بیمه کارگران ساختمانی انتقاد کرد وگفت: بدون شک سازمان تامین اجتماعی باید از تخلفات صورت گرفته در این رابطه با افرادی که کارت مهارت نداشته و از این مهمتر کارگر ساختمانی نبوده ولی از مزایای این بیمه استفاده می‌کنند جلوگیری کند، در این زمینه چنانچه تخلفی از سوی تامین اجتماعی صورت گیرد فراکسیون کارگری مجلس نسبت به آن واکنش نشان خواهد داد که برای پیگیری آن وکیل هم تدارک دیده ایم.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: از سازمان تامین اجتماعی انتظار داریم بیمه کارگران ساختمانی را به صورت کامل اجرایی کند تا دیگر شاهد وجود کارگر ساختمانی بدون بیمه با وجود داشتن پروانه کار نباشیم زیرا وجود بیمه برای این قشر حیاتی است.

برچسب ها

اخبار برگزیده، تامین اجتماعی