بررسی شاخص های منتخب پایداری بخش کشاورزی در ایران

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی شاخص های منتخب پایداری بخش کشاورزی در ایران را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با بیان این مطلب که تولید پایدار یکی از بزرگ ترین اهداف پیش روی بخش کشاورزی است که درآن تولید به نحوی صورت می گیرد تا آسیب به منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و منابع پایه به حداقل برسد، افزود: تولید پایدار مقدمه ای برای استقرار امنیت غذایی پایدار است. ارزیابی پایداری در بخش های مختلف نیاز به تعیین شاخص هایی دارد که با کمی سازی قابلیت ارزشیابی داشته باشد.

در این گزارش با استفاده از منابع داخلی و خارجی به بررسی پر تکرارترین شاخص ها پرداخته شده و در نهایت با رتبه بندی بر اساس نظرات ذینفعان و ذیصلاحان ، مهمترین شاخص ها استخراج و با استفاده از اطلاعات رسمی و معتبر محاسبه شده است. نتایج حاصله نشان داد که افزایش تولید در بخش کشاورزی خصوصا در تولید محصولات اساسی زراعی بیشتر تحت تاثیر عوامل اقلیمی و افزایش سطح زیرکشت می باشد و به طور خلاصه توسعه کمی و ناپایدار رخ داده است در حالی که با توجه به محدودیت های منابع آب در کشور انتظار بر این است که متولیان بخش کشاورزی اقدامات خود را به سمت افزایش تولید پایدار با بهبود بهره وری و کارآیی استفاده از نهاده ها پیش ببرند.

 

برچسب ها

اخبار پژوهشی، استقرار امنیت غذایی پایدار، افزایش تولید پایدار، افزایش سطح زیرکشت، بهبود بهره وری و کارآیی استفاده از نهاده ها، عوامل اقلیمی، محدودیت های منابع آب در کشور