سلیمی تاکید کرد:

فاینانس های خارجی و حذف بروکراسی منجر به افزایش صادرات محصولات کشاورزی می شود

عضوهیئت رییسه کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس با بیان اینکه صادرات محصولات کشاورزی با همکاری فاینانس های خارجی امکان پذیر است،گفت: بروکراسی مانعی برای سرمایه گذاری بهینه خارجی ها جهت صادرات محصولات کشاورزی است.

 خانه ملت؛ اصغر سلیمی درباره وضعیت صادرات محصولات کشاورزی،گفت: بسته بندی یکی از رکن های اساسی صادرات محصولات کشاورزی به شمار می آیدو به همین علت برای اینکه بتوانیم در فضای رقابتی محصولات کشاورزی بازارهای جهانی حضور بهینه ای بعمل آوریم،باید محصولات را با برند اختصاصی صادرکنیم.

وی ادامه داد:عدم بسته بندی شکیل مانعی برای فروش بهینه محصولات کشاورزی در بازارهای بین الملی به شمار می آید.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه محصولات خارجی کشاورزی از منظر بسته بندی داری مزیت بالاتری نسبت به محصولات کشاورزی ایرانی هستند،تصریح کرد:کیفیت و مرغوبیت محصولات کشاورزی ما زبانزد منطقه و جهان است؛اما متاسفانه نداشتن بسته بندی نامناسب،کیفیت محصولات ایرانی در بازار جهانی را ناشناس می گذارد؛چراکه برطبق معیارهای جهانی نیست.

وی ادامه داد:سرمایه گذران خارجی با توجه به موقعیت کشاورزی کشورمان تمایل دارند در زمینه محصولات کشاورزان از جمله سیب سمیرم سرمایه گذاری کنند؛اما بروکراسی عاملی است که مانع از سرمایه گذاری خارجی می شود.

وی ادامه داد: رمز بسیاری از کشورها که در زمینه محصولات کشاورزی حضور موفقی داشتند این است که سرمایه گذار بدون بروکراسی در صنعت کشاورزی حضور پیداکند و این درحالی است که در کشور ما سرمایه گذاری خارجی در صنعت کشاورزی باید از چندین خوان عبور کنند که این امر توسعه صنعت کشاورزی را با کندی روبرو کرده است.

عضو هیئت رییسه کمیسیون شوراها وامور داخلی مجلس با بیان اینکه ایجاد فضای رقابتی صادراتی محصولات کشاورزی نیاز اساسی صادرات است،گفت: نباید اجازه داد کالاهای کشاورزی مشابه داخلی به کشور وارد شود؛زیرا در این راستا کشاورز به شدت آسیب می بیند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، تسهیلات فاینانس، فاینانس، فاینانس های خارجی