اکبری تاکید کرد:

کشت فراسرزمینی نیازمند ساماندهی

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه کشت فراسرزمینی برای رفع بحران بی آبی می تواند مفید باشد،گفت:کشت فراسرزمینی نیازمند ساماندهی است زیرا هم اکنون این کشت به سبک پراکنده انجام می شود.

  خانه ملت؛ علی اکبری درباره کشت فرا سرزمینی،گفت:کشت فراسرزمینی هم اکنون سازمان یافته نیست،اما برای توسعه کشت فراسرزمینی نیازمند ساماندهی و برنامه ریزی صحیح در این عرصه هستیم.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درآمد بهینه و فرصت های اشتغال می تواند از پیامدهای مثبت کشت فراسرزمینی به شمارآید،تصریح کرد:سودمندی در کشت فراسرزمینی زمانی امکان پذیر است که قرارداد مناسبی در این راستا بسته شود.

وی ادامه داد:یکی از موضوعات اساسی که باید در کشت فراسرزمینی مدنظر قرارگیرد؛این است که محصول با برند ایرانی و پس از کشت به کشورمان وارد شود یا با برند ایرانی در راه صادرات قرار بگیرد.

اکبری،افزود:کشورهای آسیای میانه و آفریقایی مناطق مناسبی برای کشت های فرا سرزمینی به شمار می آیند و این درحالی است که می توانیم با استفاده از این ظرفیت ها تولید داخلی را به نحو کارشناسانه ای مورد حمایت قراردهیم.

عضوکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، یادآور شد: باید برای تولیدمحصولات کشاورزی مزیت های تولید در کشت فراسرزمینی به نحو مطلوبی شناسایی و سپس برای صادرات آن تصمیم گیری شود و این درحالی است که بطور مثال ما درکشور کارخانه های تبدیل چغندر به شکر را داریم؛بنابراین بدیهی است که می توانیم با تولید چغندرقند در کشت فرا سرزمینی و انتقال آن به کارخانه این محصول را به شکر تبدیل کنیم./

برچسب ها

آب و منابع طبیعی، اخبار برگزیده، اشتغال، اشتغال زایی، برند ایرانی، فراسرزمینی، فرصت های شغلی، هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، چغندر قند