حاتمیان تاکیدکرد:

قیمت تمام شده بالای مرغ مانعی برای صادرات مناسب

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس،گفت:بسته بندی مناسب،برند سازی و توسعه سردخانه های مناسب وکاهش نرخ تمام شده مرغ از نیازهای مهم صادراتی مرغ به شمار می آید.

 خانه ملت؛ عبدالله حاتمیان درباره وضعیت اقتصادی مرغدران،گفت: افزایش نرخ مرغ در شرایطی که شاهد گرانی نهاده های دام و طیور هستیم نمی تواند اقتصاد مرغدار را سر و سامان ببخشد.

نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کشورما اگر اقتصاد دولتی به خوبی اجرا نشود، بخش خصوصی هرگز جواب نخواهد داد، تصریح کرد: کشورهایی که در زمینه بخش خصوصی در دنیا موفق هستند؛ درگام نخست بخش دولتی موفقیت آمیز عمل کرده است، زیرا زمانی که بخش دولتی در ایران ناموفق است چگونه می خواهد بخش خصوصی عملکرد مناسبی داشته باشد.

وی، ادامه داد: یکی از بهترین راهکارها برای بهبود وضعیت مرغدران، خرید بهینه مرغ توسط دولت است، این امر موجب می شود دلالان در عرصه خرید و فروش مرغ حذف شوند.

حاتمیان، افزود: صادرات مرغ بسیار مناسب است، اما متاسفانه قیمت تمام شده مرغ ایرانی بالا است؛ بنابراین صادرات مرغ نمی تواند از منظر اقتصادی برای ما به صرفه باشد.

وی با بیان اینکه قیمت تمام شده مرغ زمانی که بالا است صادرات هم برای تولیدکننده به صرفه نیست، ادامه داد: مرغ زمانی که با قیمت تمام شده بالا تولید می شود؛ بدیهی است که ما شاهد افزایش نرخ خواهیم بود، بنابراین با توجه به قیمت پایین تر تمام شده مرغ در بازار جهانی، مسلم است که مرغدار نمی تواند در زمینه صادرات مثمرثمر حرکت کند.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس، یادآورشد:بسته بندی مناسب، برندسازی و توسعه سردخانه های مناسب، کاهش نرخ تمام شده مرغ از نیازهای مهم صادراتی مرغ به شمارمی آید، بنابراین اگر خواهان بهبود وضعیت مرغداران این قشر زحمتکش هستیم، باید استاندارهای صادرات را به نحو مطلوب رعایت کنیم./

برچسب ها

اخبار برگزیده، صنعت مرغداری، قیمت مرغ، قیمت گذاری مرغ، مرغ، مرغداران