کبیری:

جایگزینی وام های خرد با کارت های اعتباری بانکی خرید کالا عملیاتی نیست

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،گفت: جایگزینی کامل تسهیلات خرد بانکی با کارت های اعتباری بانکی خرید کالا و خدمات، عملیاتی نیست.

 خانه ملت؛ سیدتقی کبیری در ارزیابی ارائه کارت اعتباری بانکی برای خرید انواع کالا و خدمات، گفت : تقویت قدرت خرید خانوارها و کارکنان دولت و تحریک بازار، از اهداف ارائه کارت های اعتباری بانکی است.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: درنظرگرفتن سودهای بالا برای کارت های اعتباری بانکی، باعث خواهد شد از کارت های اعتباری استقبال نشود.

کبیری، افزود: کارت های اعتباری بانکی برای خرید انواع کالا و خدمات، می تواند از انحراف تسهیلات بانکی در زمینه هزینه تسهیلات جلوگیری کند و نباید فراموش کرد یکی از مشکلات در سال های گذشته این بود بخشی از وام ها در جایی هزینه شد که به صلاح نبود.

لزوم افزایش سقف بازپرداخت تسهیلات بانکی کارت های اعتباری

وی ادامه داد: سقف بازپرداخت تسهیلات بانک ها درموضوع کارت های اعتباری بانکی برای خرید انواع کالا و خدمات، باید بالا باشد تا متقاضیان انگیزه لازم را برای بکارگیری کارت های مذکور داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس دهم درباره جایگزینی کارت های اعتباری به جای وام های خرد بانکی، افزود: وام هایی مانند وام خودرو و کالا را می توان با کارت های اعتباری بانکی خرید کالا و خدمات جایگزین کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: جایگزینی کامل تسهیلات خرد بانکی با کارت های اعتباری بانکی، عملیاتی نیست به دلیل اینکه بطور مثال گاهی مردم وام را برای درمان بیماری و جراحی هزینه می کنند یا امکان دارد یک وام 10 میلیون تومانی را در چند بخش هزینه کنند که انجام این کارها با کارت اعتباری دشوار است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، وام های ازدواج، وام های مسکن، کمیسیون اقتصادی