مجید کیان پور:

بخش مولد اقتصاد توان جذب نقدینگی ۱۱۰۰ تریلیون تومانی را دارد

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر نقدینگی سرسام آور ۱۱۰۰ تریلیون تومانی از طریق هدایت به بخش های مولد اقتصاد کنترل نشود ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد می شود.

خانه ملت؛ مجید کیان‌پور گفت: مسئولان اقتصادی باید هوشمندانه همه ابزارهای حاکمیتی و اجرایی را به کار بگیرند تا از رسوب و ایجاد ارزش افزوده برای این حجم عظیم نقدینگی در بانک‌ها و حتی بازار غیررسمی پول جلوگیری کنند. بانک مرکزی باید موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه را زیرمجموعه یک یا چند بانک‌ دولتی قرار دهد تا بتواند رفتارهای پرخطر موسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و بازار غیرمشکل پولی پایان دهد. این موسسات باید حتما زیر نظر یک بانک رسمی ادامه فعالیت دهند و یک بانک مسئولیت آنها را برعهده بگیرد تا کل اقتصاد را از رفتارهای پرخطر آنان مصون دارند.

عضو کمیسیون عمران مجلس خطاب به تیم اقتصادی دولت خواستار ایجاد انگیزه‌های قانونی، اجرایی و تسهیلاتی در سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید شد و به آنان توصیه کرد: جاذبه بخش‌های مولد اقتصادی به ویژه جاذبه بخش‌های صنعت و مسکن را بیشتر کنید تا نقدینگی 1100 تریلیون تومانی با سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها هم ایجاد ارزش افزوده کند و هم به خروج این بخش‌ها از رکود به رونق آنها و ایجاد اشتغال کمک کند. باید از دستورالعمل‌های خشک و غیرمنعطف اداری خارج شد تا آثار اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جامعه احساس شود.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس دردسرهای فراوان تولید در کشور و نوسان قوانین و دستورالعمل‌های اقتصادی را از عوامل فراری شدن سرمایه‌گذاران برشمرد و خاطرنشان کرد: بی‌توجهی به آثار منفی نقدینگی در بازار دلالی و واسطه‌ای که سود تضمین شده و نسبتا خوبی به صاحبان سرمایه می‌دهد لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد مولد کشور زده است اما متولیان دولتی اقتصاد باید این ساختار و هیبت نامیمون اقتصادی را با سیاست‌های درست و پرهیز از رانتی نگهداشتن بازار اقتصادی کشور تغییر شکل دهند.

کیان‌پور التزام عملی متولیان دولتی اقتصاد و مدیران بانکی به متناسب نگهداشتن سود بانکی و نرخ تورم را در ایجاد جاذبه، مشوق‌ها و انگیزه‌های هدایت سپرده‌های رسوب کرده در بازار متشکل و غیرمتشکل پولی حائز اهمیت بسیار دانست.

به گزارش ایسنا؛ وی ایجاد جذبه و انگیزه در صاحبان سرمایه را از طریق کاهش سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی امکان‌پذیر دانست و تاکید کرد: نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی باید از درصدهای جدید هم کمتر شود.

برچسب ها

اخبار برگزیده، اقتصاد مقاومتی، انحراف نقدینگی، انحراف نقدینگی از بخش تولید، تأمین نقدینگی، تامین نقدینگی، تورم، سود بانکی، سود تسهیلات، ضریب اثرگذاری نقدینگی، نرخ تورم، نرخ سود بانکی، کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سود بانکی، کمیسیون عمران