نوری:

کشاورزی ارگانیک خواسته مردم و سلامت جامعه است

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی بر لزوم گسترش کشت محصولات ارگانیک در کشور تاکید کرد.

 خانه ملت؛ سیدراضی نوری عنوان کرد: مباحث مربوط به رشد کشاورزی ارگانیک در برنامه پنجم توسعه قرار داشت و ما حتما باید به عنوان یک حکم دائمی، در این راستا حرکت کنیم. این خواسته مردم و سلامت جامعه است و باید به این سمت حرکت کنیم.

او ادامه داد: متاسفانه آمار دقیقی از محصولات ارگانیک در دست نیست. بعضی‌ آن را یک درصد و برخی از یک درصد کمتر و برخی حتی تا 10 درصد می‌دانند. اگر بتوانیم این محصولات را معرفی کنیم، برچسب مخصوصی داشته باشند، نظارت بیشتری شود، مشوق‌هایی برای کشاورزان توسط دولت و وزارت جهاد در نظرگرفته شود و بیمه آن‌ها بالاتر باشد، به رشد کشاورزی ارگانیک کمک کرده‌ایم.

به گزارش ایسنا؛ این عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: اگر این موارد را رعایت کنیم، این مساله می‌تواند در آینده اثرات مثبت خود را نشان دهد.

برچسب ها

اخبار برگزیده، ارگانیک، بخش های ارگانیک سیاستگذاری، جهاد کشاورزی، جهادکشاورزی، محصولات ارگانیک، کشت ارگانیک