صفاری نطنزی:

اعضای کمیسیون امنیت از سایت هسته ای خنداب اراک و UCF اصفهان بازدید می کنند

عضو کمیته هسته ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: اعضای این کمیسیون در هفته های آتی از سایت هسته ای خنداب اراک و UCF اصفهان بازدید می کنند.

 خانه ملت؛ مرتضی صفاری نطنزی از بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از سایت خنداب اراک تأکید کرد و گفت: این سفر قرار بود که در هفته های گذشته صورت گیرد، اما انجام آن به بعد از تعطیلات مجلس موکول شد. از این رو در هفته های آتی این بازدید انجام می شود.

نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در راستای بررسی وضعیت تأسیسات هسته ای کشورمان جهت تدوین گزارش کمیسیون درباره نحوه اجرای برجام انجام می شود. البته در ماه های پیش اعضای کمیسیون امنیت ملی از تاسیسات هسته‌ای فردو و نظنز بازدید کردند.

وی افزود: یکی دیگر از برنامه های کمیسیون امنیت ملی بازدید از سایتUCF اصفهان بوده، که این موضوع نیز در هفته های آینده انجام می شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، انرژی هسته ای، توافق جامع هسته ای، توافق هسته ای، حقوق هسته ای، فعالیت هسته ای ایران، قضیه هسته ای ایران، کمیسیون امنیت، کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی