اکبری:

رایزن های اقتصادی توسعه صادرات پسته را رقم بزنند

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه صادرات پسته دولتی نیست و عمدتا دراختیار بخش خصوصی است،گفت:رایزن های اقتصادی در سفارتخانه ها توسعه صادرات پسته ایرانی را با بازاریابی مناسب رقم بزنند.

  خانه ملت؛ علی اکبری درباره وضعیت صادرات پسته،گفت: برای فروش پسته ایرانی باید توسعه نمایشگاه بین المللی در دستور کار قرار بگیرد تا بتوانیم در راستای صادرات پسته به نحو اصولی حرکت کنیم؛زیرا با این اوصاف می توانیم پسته ایرانی را با بازاریابی مناسب به کشورهای خواهان آن صادر کنیم.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صادرات پسته دولتی نیست و عمدتا دراختیار بخش خصوصی است،ادامه داد:بسته بندی،افزایش کیفیت،بازاریابی بهینه از عواملی است که باید درصادرات پسته با رعایت استانداردهای بین المللی پسته در دستورکار قرار بگیرد.

اکبری،افزود:اگر رقبای ما در بازار جهانی پسته این محصول را با نرخ پایین تر از ما به فروش برسانند و از همین رو بدیهی است که برای گرفتن بازار پسته درعرصه بین الملل به نفع کشور خودمان،ما باید نرخ رقابتی یا پایین تری را برای پسته ایرانی در نظر بگیریم.

رایزن های اقتصادی برای شناسایی بازارهای هدف محصولات کشاورزی همکاری کنند

وی ادامه داد:همکاری با شرکت های چندملیتی برای صادرات پسته می تواند راهکار موثری قلمداد شود،اما بطورمثال ما نباید تمام تخم مرغ ها در یک سبد قرار دهیم،بدین معنا که همکاری با شرکت های چند ملیتی باید تنها ابعادی از صادرات ما باشد؛زیرا امکان دارد شرکت های چندمیلتی نیز برای اعمال موضوعات سیاسی، قرارداد را برهم بزنند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، یادآورشد:رایزن های اقتصادی در سفارتخانه ها باید عملکرد مناسبی برای شناسایی بازارهای هدف در این عرصه را ارائه دهند تا ما بتوانیم با شناسایی بازارهای هدف حضور موفقی در این عرصه بعمل آوریم./

برچسب ها

آب و منابع طبیعی، اخبار برگزیده، برداشت پسته، قیمت پسته، پسته