سعادت تاکیدکرد:

افزایش صادرات و تولید خرما باحضور شرکت های دانش بنیان

عضوهیئت رییسه کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه حضور شرکت های دانش بنیان درعرصه تولیدخرما می تواند علاوه برافزایش بهینه تولید در زمینه صادرات خرما نیز مثمرثمر باشد.

  خانه ملت؛ محمدباقر سعادت درباره استفاده از روش های علمی در تولید خرما،گفت: حضور شرکت های دانش بنیان در تولید خرما می تواند علاوه بر افزایش تولید بهینه،صنعت کشاورزی را نیز در راستای تولید خرما به سمت روش های نوین علمی رهنمون کند تا علاوه بر توسعه تولید داخلی،بتوانیم در زمینه صادرات خرما بیش از گذشته به موفقیت برسیم.

نماینده مردم دشتستان درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر روش های علمی در تولید خرما در دستورکار قرار گیرد بطور طبیعی تمام جوانب استاندارد تولید مدنظر قرار می گیرد،تصریح کرد:تسهیلات مناسب دراختیار شرکت های دانش بنیان قرار بگیرند؛زیرا این شرکت ها با روش علمی می توانند تولیدات بهینه کشاورزی را رقم بزنند؛زیرا شرکت های دانش بنیان با توجه به اینکه تخصص محور هستند؛می توانند تولیدات بهینه ای را رقم بزنند.

وی ادامه داد:نوع برخی از نخیلات استان بوشهر به شکلی است که خرما دارای چسبندگی است و این درحالی است که در این راستا برای صادرات خرما بهتر است که محصولی به ریل صادرات برود که داری چسبندگی نباشند،البته چسبندگی خرما در زمینه تولید ایراد به شمار نمی آید.

سعادت،افزود:بطور مثال خرما "پیارم" دارای هیچ گونه چسبندگی نیست و خرمای نابی جهت صادرت است؛البته گفتنی است چسبندگی خرما ازکیفیت خرما کم نمی کند؛اما برای صادرات بهینه بهتر است خرماهایی را صادر کرد،دارای چسبندگی نباشند.

وی با بیان اینکه با توسعه شرکت های دانش بنیان درکنار ایجاد صنایع تبدیلی می توانیم خرما را به فرآوردهای مختلف تبدیل کنیم، ادامه داد:تسهیلات مناسب به منظور تولید خرما در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار بگیرد.

عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه تولید خرما باید با رویکرد علمی عملیاتی شود ، یادآورشد:روش های نوین علمی باید در تولید خرما مدنظر قرار بگیرد تا بتوانیم با معیارهای علمی در راستای افزایش تولید و صادرات بهینه حرکت کنیم./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اقتصاد دانش بنیان، برنامه توسعه محصولات دانش بنیان، توسعه دانش بنیان، جامعه دانش بنیان، خرما، خرمای مضافتی، خرید تضمینی خرما، خشکیدگی خرما، دانش بنیان، رویکرد اقتصاد دانش بنیان، مدیریت دانش بنیان