حاتمیان تاکیدکرد:

تامین موادغذایی بدون کود شیمیایی لازمه تولید محصولات ارگانیک

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه تامین مواد غذایی بدون مصرف کودهای شیمیایی در محصولات ارگانیک الزامی است،گفت: تفاوت میان محصولات ارگانیک و سالم برای مردم اطلاع رسانی شود.

خانه ملت؛ عبدالله حاتمیان درباره تولید محصولات ارگانیک و سالم در صنعت کشاورزی، گفت: محصولات ارگانیک محصولی است که هیچ گونه سم و ماده شیمیایی در تولید آن استفاده نشده باشد و این در حالی است که محصول سالم در محصولات کشاورزی به محصولی اطلاق می شود که باقیمانده سم و کود شیمیایی در آن در حد مجاز باشد.

محصولات ارگانیک نیازمند مدیریت روش تلفیقی مبارزه با آفات و تولید بدون مصرف کودهای شیمیایی

نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای تولید محصولات ارگانیک ما نیازمند مدیریت روش تلفیقی مبارزه با آفات و همچنین تامین موادغذایی بدون مصرف کودهای شیمیایی هستیم،گفت:ما این مولفه های را در اختیار نداریم و بدیهی است که نمی توانیم به طریق بهینه محصولات ارگانیک را تولید کنیم.

وی ادامه داد:محصول سالم در صنعت کشاورزی به محصولی گفته می شود که با رعایت الفبایی استفاده از کودهای شیمیایی و سموم تولید شود و این درحالی است که ما می توانیم با بررسی های که معروف به کارنز (بررسی میزان سم وکود)است؛ میزان سم و کود را در محصول تشخیص دهیم،بدین معنا که این روش نشان می دهد که آیا بطورمثال پس از 20 روز آثار سم وکود شیمیایی برای مصرف از بین رفته است و این درحالی است که زمانی که بتوانیم محصولی را تولید کنیم که باقیماند سم و کود درآن صفر باشد،این محصولات برای سلامت ما مضر نیستند.

نماینده مردم درگز درمجلس،افزود:نرخ محصولات ارگانیک بدیهی است که نسبت به دیگر محصولات بالاتر است،زیرا تولید محصولا ت ارگانیک از منظر میزان تولید به مراتب پایین تر از دیگر محصولات کشاورزی است.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه محصول ارگانیک محصولی است که حاوی هیچ نوع سم و کود شیمیایی نباشد،گفت:تفاوت میان محصولات ارگانیک و سالم برای مردم اطلاع رسانی شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، ارگانیک، بخش های ارگانیک سیاستگذاری، محصولات ارگانیک، کشت ارگانیک