افضلی:

کشت فراسرزمینی بازار کشاورزی کشورهای همسایه را نصیب ما می کند

عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه کشت فراسرزمینی بازار کشاورزی افغانستان را نصیب ما می کند، گفت: با توجه به مزیت همسایگی می توانیم بازار کشاورزی افغانستان را با صادرات بهینه در دست بگیریم.

 خانه ملت؛ نظر افضلی درباره صادرات محصولات کشاورزی به افغانستان،گفت:می توانیم با برنامه ریزی تولیدمحور در جهت صادرات محصولات کشاورزی به افغانستان مثمرثمر عمل کنیم،زیرا با اعزام فارغ التحصیلان کشاورزی در کنار کشاورزان می توان از ظرفیت دامی و کشاورزی افغانستان استفاده کرد.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با توجه به مشترکات فرهنگی که ما با افغانستان داریم بدیهی است که می توانیم در راستای توسعه تبادلات اقتصادی با افغانستان نیز مفیدعمل کنیم،تصریح کرد:زمینه تبادلات اقتصادی ما با کشوری همچون افغانستان درحوزه محصولات کشاورزی به نحو مطلوب وجود دارد؛بنابراین با توجه به ظرفیت بهینه کشاورزی در افغانستان باید این مهم افزایش یابد.

وی،ادامه داد:صادرات طیور به افغانستان هم اکنون درحال انجام است؛اما برای افزایش صادرات ما می توانیم فرآورده های دیگر از قبیل تخم مرغ را نیز با رایزن های اقتصادی در شرایط بهینه صادر کنیم.

افضلی با بیان اینکه ایران می تواند صنعت طیور و مرغداری را در افغانستان به نحو مطلوب گسترش دهد، یادآورشد: ظرفیت تاسیس مرغداری درکشور افغانستان به نحو مطلوب وجود دارد.

عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه کشت فراسرزمینی در افغانستان ،بازار کشاورزی این کشور را نصیب ما می کند، گفت: نباید اجازه داد آمریکا یا هرکشور دیگری بازار کشاورزی افغانستان را در دست بگیرد؛زیرا با توجه به مزیت همسایگی می توان بازار کشاورزی افغانستان را با صادرات بهینه در دست گرفت./

برچسب ها

آب و منابع طبیعی، اخبار برگزیده، اراضی کشاورزی، تخم مرغ، فراسرزمینی، قیمت تخم مرغ