اکبری، تاکید کرد:

توسعه فرصت های فراسرزمینی عاملی برای صادرات محصولات دامی ایرانی

عضوکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه واردات گوشت گوساله برای تعادل نسبی بازار رقم می خورد اما در این راستا دامدار نیز متضرر می شود، گفت: توسعه صنعت دامداری در فراسرزمینی محصولات دامی را با برند ایرانی روانه بازار می کند.

 خانه ملت؛ علی اکبری درباره واردات گوشت گوساله،گفت: واردات گوشت گوساله بطور معمول ارزان تر از تولید داخلی تمام می شود؛بنابراین واردات از این دست جز اقلامی بوده است که در راستای تجارت خارجی عملیاتی شده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واردات گوشت گوساله به ضرر دامدار تمام می شود اما از منظر بازار برای تعادل نسبی انجام می شود، یادآورشد: در زمانی که دام عشایر در بازار عرضه می شود،باید واردات در این عرصه بطور حتم کاهش یابد.

فرصت های فراسرزمینی صنعت دامداری را در خارج از مرزها توسعه دهیم

وی با بیان اینکه با حمایت از تولید داخلی و صنعت دامداری باید واردات در این عرصه را کاهش دهیم تا دامدار بتواند محصولات دامی خود را با نرخ مناسب بفروش برساند،ادامه داد:در سال اقتصاد مقاومتی باید به سمت حمایت از تولید داخلی و کاهش واردات حرکت کنیم.

اکبری با بیان اینکه با فرصت های فراسرزمینی صنعت دامداری را در خارج از مرزها توسعه دهیم،گفت:می توان با ایجاد صنعت دامداری در کشورهای دیگر بسترهای تولید محصولات دامی را به نحو مطلوب مهیا کرد و این در حالی است که ما با این اوصاف می توانیم درآمد اقتصادی مناسبی را نیز کسب کنیم.

عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه واردات گوشت گوساله برای تعادل نسبی بازار وارد می شود، گفت: اما در طرف مقابل ما صادرات دام هم داریم ،به هرجهت دامدار با واردات گوشت گوساله چون ارزان تر از تولیدات داخلی تمام می شود،متضرر می شود.

برچسب ها

آب و منابع طبیعی، اخبار برگزیده، اقتصاد مقاومتی، تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید داخلی، دامدار، دامداران، دامداری، دامداری و کشاورزی، سیاست های اقتصاد مقاومتی، صنعت دامپروری، فراسرزمینی، هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی