خبر

مسیر شما: اخبار کاهش ۲۰ درصدی بهره برداری از جنگل های شمال
کاهش ۲۰ درصدی بهره برداری از جنگل های شمال

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از کاهش ۲۰ درصدی بهره برداری از جنگل های شمال خبر داد.

خانه ملت؛ جلسه حفاظت از منابع طبیعی، با حضوراحمدی فرماندار نکا، نوبخت معاون سازمان جنگل های کشور، شاعری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و اعضای جلسه در محل فرمانداری تشکیل شد.
علی محمد شاعری نماینده مردم شرق استان در مجلس شورای اسلامی در این جلسه جنگل را میراث طبیعی دانست و بیان کرد: در دوره های گذشته با بهره برداری بی رویه از جنگل ها و نگاه اقتصادی به آن و سرلوحه قرار دادن برداشت چوب در دستورکار بود.

شاعری افزود: تمرکز در بهره برداری از جنگل، سیل ناشی در بالادست منجر به تخریب منابع طبیعی شد.

به گزارش ایسنا وی تصریح کرد: بنا داریم از جنگل های شمال حفاظت کنیم و بهره برداری از جنگل را 20 درصد کاهش دادیم تا به سمت زراعت چوب برویم.

نظر شما
مشخصات خبر