شاعری:

وزارت کشاورزی هلدینگ مرکبات را تشکیل دهد

رییس کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به برآرود ۳۰ هزارتنی مرکبات صادراتی امسال، گفت: وزارت کشاورزی هلدینگ مرکبات را تشکیل دهد تا شاهد کاهش فاصله میان تولیدکننده و مصرف کننده در این راستا باشیم.

  خانه ملت؛ علی محمد شاعری درباره وضعیت بازار صادراتی مرکبات،گفت: بازارهای هدف مانند روسیه و کشورهای آسیای شرقی مهیا هستند؛برای مصرف مرکبات ایرانی اما متاسفانه تاکنون دراین راستا اقدامی انجام نشده است.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوکاه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:کشاورزان ما در بخش تولید بسیار مناسب عمل کردند؛بنابراین انتظار می رود در راستای بازار حساسیت لازم وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد:کشاورزان در امر تولید وظیفه خود را به نحو مطلوب انجام دادند چراکه ما در اکثر محصولات کشاورزی به خودکفایی رسیدیم،اما ساز و کار مناسبی برای توسعه صادراتی در بخش کشاورزی وجود ندارد؛زیرا هر زمانی با افزایش تولید روبرو می شویم کشاورزان و تولیدکنندگان نگران می شوند؛این امر با روح اقتصاد مقاومتی در تعارض است.

وی،ادامه داد:کلید اصلی اقتصاد مقاومتی درتولید داخلی،توسعه صادرات و توانمندهای بومی استوار است،اما متاسفانه به علت اینکه اقدامات جدی برای صادرات محصولات کشاورزی در نظر گرفته نمی شود،زمانی که تولید افزایش پیدا می کند همگان نگران هستند.

نماینده مردم بهشهر،نکا و گلوکاه درمجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:اقدامات کارآمدی برای حوزه تنظیم صادرات محصولات کشاورزی در این راستا انجام نمی شود؛بنابراین در این راستا ما در زمینه مرکبات نیز با افزایش تولید روبرو هستیم و باغداران از این افزایش نگران هستند.

ایجاد هلدینگ مرکبات فاصله بین مصرف کننده و تولیدکننده را کاهش می دهد

وی ادامه داد: باغداران هم اکنون نگران هستند که اگر صادرات مرکبات را نداشته باشند؛مواجه با عدم تعادل مابین عرضه و تقاضا خواهیم شد و با این اوصاف بازار تنظیم نخواهد شد.

شاعری،افزود:هلدینگ محصولات مرکبات باید تشکیل شود تا فاصله ی بین مصرف کننده و تولیدکننده را کاهش دهیم و تولید از باغ به مصرف کنند به طریق مستقیم برسد و وزارت کشاورزی می تواند با تشکیل یک هلدینگ مرکبات واسطه های غیر ضروری را حذف کرده و هزینه ها را کاهش دهد.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه برآورد ما این است که در حدود 30 هزارتن می توانیم مرکبات صادراتی داشته باشیم، گفت: وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت باید تهمیدات و اقدامات لازم را برای صادرات 30 هزارتن مرکبات فراهم کنند./

برچسب ها

آب کشاورزان، اخبار برگزیده، اراضی کشاورزی، استفاده حداکثری از توان تولید داخلی، بیمه محصولات کشاورزی، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، تولید داخل، تولید داخلی، تولید داخلی محصولات کشاورزی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی