آقاپور علیشاهی مطرح کرد:

بارقه خروج از رکود با ارائه کارت های اعتباری بانکی خرید کالا

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،گفت:یکی از راهکارها برای خروج از رکود اقتصادی تشویق مردم به خرید است؛بنابراین ارائه کارت های اعتباری بانکی خرید کالا می تواند در این زمینه موثر باشد.

  خانه ملت؛ معصومه آقاپور علیشاهی با تاکید براینکه خروج از رکود اقتصادی از اولویت های مهم است،گفت:درحال حاضر یکی از مشکلات اقتصادی کشور گردش وجوه نقد است که باید تدبیراساسی دراین رابطه اتخاذ شود.

نماینده مردم شبستردرمجلس شورای اسلامی،ادامه داد:با افزایش گردش مالی میزان سودآوری در اقتصاد کشور با رشد روبرو می شود.

کاهش گردش مالی عامل افزایش حجم چک برگشتی

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:کاهش گردش مالی مشکلات جدی در اقتصاد کشور ایجاد می کند،بطور مثال افزایش حجم چک برگشتی یکی از این مسائل است.بخشی از رکود اقتصادی کشور ناشی از رکود در اقتصاد جهانی است وبخشی از رکود بازار ناشی از فضای روانی است.

وی،ادامه داد:یکی از راهکارها برای خروج از رکوداقتصادی تشویق مردم به خرید است؛بنابراین ارائه کارت های اعتباری بانکی خرید کالا می تواند در این زمینه موثر باشد.

آقاپور علیشاهی،افزود:افزایش مبادلات نقدی و گردش مالی باید از سیاست های اقتصادی اعمالی درجامعه باشد و در شرایط فعلی از لازمه های اقتصاد کشور است.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،افزود:درحال حاضر نرخ سود بانکی از نرخ سود تولید بالاتر است که این موضوع باید اصلاح شود و نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم باشد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بهبود اقتصادی، خروج از رکود اقتصادی، رکود اقتصادی