حمدالله کریمی مطرح کرد:

تقویت بخش تعاون با تشکیل تعاونی های سهامی عام

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره حضور تعاونی ها در بورس گفت: تشکیل تعاونی های سهامی عام یک اقدام مهم اقتصادی است و درصورت حمایت از این موضوع، می توان زمینه رونق بخش تعاون و بورس درکشور را فراهم کرد.

  خانه ملت؛ حمدالله کریمی درباره حضور تعاونی ها در بورس،گفت:تشکیل تعاونی های سهامی عام یک اقدام مهم اقتصادی است و درصورت حمایت از این موضوع،می توان زمینه رونق بخش تعاون و بورس در کشور را فراهم کرد.

نماینده مردم شهرستان بیجار گروس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تقویت بخش تعاون ادامه داد: باید از ظرفیت مهم بخش تعاون در اقتصاد کشور استفاده شود و عملکرد بخش تعاون را ارتقا داد.

این نماینده مردم درمجلس دهم،افزود:تامین مالی تعاونی ها ازطریق بورس می تواند تاثیرات مثبت اقتصادی درکشور داشته باشد.

کریمی با بیان اینکه باید شرایط مردمی شدن اقتصاد درکشور تسهیل شود،ادامه داد:درصورتیکه بورس رونق یابد از رونق بازار دلالی در کشور جلوگیری می شود.

استفاده ازظرفیت بخش تعاون و رونق زمینه ساز توسعه اقتصاد

وی گفت: استفاده از بخش تعاون و رونق این بخش باعث توسعه اقتصادکشور می شود،بخش تعاون و بورس می تواند زمینه رونق بخش تولید در کشور را فراهم کند.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:در هرصورت برای خروج از رکود باید از راهکارهای اقتصادی قابل قبول استفاده کرد؛بنابراین رونق بخش تعاون و بورس بسیار مهم است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بخش تعاون، بخش تولید، رونق اقتصادی