افضلی تاکید کرد:

راهکارهای بهبود بازار گوشت

عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه سودگرانی گوشت نصیب دامدار نمی شود،گفت:بازارتولید به مصرف گوشت عاملی برای حذف دلالان است؛در زمانیکه تولید بهینه گوشت داریم نیازی به واردات نداریم.

  خانه ملت؛ نظر افضلی درباره وضعیت واردات گوشت به کشور،گفت:با توجه به میزان تولید داخلی ما دراین عرصه نیازی به واردات نداریم؛بنابراین بدیهی است که باید در راستای حمایت از تولید داخلی در این عرصه همت گماریم.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه درمجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:گرانی گوشت نصیب دامدار نمی شود و این در حالی است که باید درگام نخست نهاده های دامی ارزان قیمت دامی دراختیار دامدار ها قرار بگیرد تا دراین راستا هزینه تولید به نحو مطلوب کاهش یابد.

افضلی،افزود:همزمان با واردات گوشت ،اگر نرخ گوشت را نیزکاهش دهیم؛بدیهی است که تولیدکننده داخلی نیز متضرر می شود؛یکی از بهترین راهکارها برای تنظیم نرخ گوشت کاهش هزینه های جاری تولید و ایجاد بازار تولید به مصرف است.

وی بیان اینکه نباید در سرمایه گذاری درصنعت کشاورزی تنها یک بعدی فکر کنیم؛بلکه باید در چند محصول در راستای تولید بهینه سرمایه گذاری کنیم،ادامه داد: یکی از محصولاتی که بسیار می تواند برای مرغداری ها مفید باشد تولید ذرت است؛بنابراین ما می توانیم با افزایش تولید ذرت اقلامی از نهاده های خوراکی را برای مرغدار تامین کنیم.

افضلی،تصریح کرد:ما برای سرو سامان دادن به وضعیت توزیع و فروش گوشت باید بر تولید داخلی در این عرصه اهتمام بورزیم تا بتوانیم در این عرصه شاهد تولیدات بهینه ای باشیم که محصول در این راستا با نرخ مناسب بفروش برسد و علاوه بر تولیدکننده،مصرف کننده نیز از شرایط بازار راضی باشد.

عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمانی باید واردات گوشت رقم بخورد که ما در زمینه تولید داخلی با مشکل روبرو باشیم، یادآورشد:زمانی که ما مازاد تولید گوشت داریم ومحصول بر روی دست دامدار می ماند،نباید شاهد واردات در این عرصه باشیم./

برچسب ها

آب و منابع طبیعی، اخبار برگزیده، استفاده حداکثری از توان تولید داخلی، افزایش تولید داخل، تولید داخل، تولید داخلی، خودروهای تولید داخل، دلال ها، دلالان، گوشت قرمز