عثمانی مطرح کرد:

جذب سرمایه گذار خارجی لازمه ی دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش جذب سرمایه گذار خارجی می تواند به لحاظ سیاسی برای کشور مناسب باشد،گفت: کشور برای جذب بیشتر سرمایه گذار خارجی،نیازمند یک قانون جامع است.

  خانه ملت؛ محمدقسیم عثمانی درباره جذب سرمایه های خارجی،گفت: برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم توسعه کشور به منابع مالی در کشور نیاز است.

نماینده مردم بوکان درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد:برای تامین منابع مالی مورد نیاز به منظور رشداقتصادی باید از سرمایه گذاران خارجی استفاده شود.

این نماینده مردم درمجلس دهم ، افزود:یکی از راهکارها برای جذب سرمایه گذار خارجی،استقراض است که البته باید در این زمینه سود پرداخت کرد که این موضوع هزینه برای کشور درپی خواهد داشت.

دولت و مجلس زمینه تصویب قانونی جامع و پایدار در رابطه با جذب سرمایه گذار خارجی را فراهم کنند

عثمانی افزود:روش دیگر برای جذب سرمایه گذار خارجی دعوت از سرمایه گذاران است تا به عنوان تامین کننده و مجری انجام کار در کشور سرمایه گذاری کند.

عثمانی با بیان اینکه جذب سرمایه گذار خارجی می تواند به لحاظ سیاسی برای کشور مناسب باشد،افزود:کشور برای جذب بیشتر سرمایه گذار خارجی نیازمند یک قانون جامع و ثابت است و باید در این زمینه سرمایه گذاران خارجی دغدغه نداشته باشند.

وی ادامه داد: دولت و مجلس می توانند با هماهنگی و تعامل زمینه تصویب قانونی جامع و پایدار در رابطه با جذب و حمایت از سرمایه گذار خارجی را فراهم کنند تا زمینه حمایت از سرمایه گذاری خارجی و جذب سرمایه فراهم شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کارشکنی های آمریکایی ها در بحث جذب سرمایه گذاری خارجی وجود دارد که باید در این زمینه نیز اقدامات لازم صورت گیرد./

برچسب ها

آسیب شناسی وضعیت سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران، اخبار برگزیده، امنیت سرمایه گذاری، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، تسهیل سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی