رضا کریمی تاکید کرد:

لزوم ارائه مشوق های صادراتی برای تولید و صادرات محصولات کشاورزی در استان های توسعه نیافته

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع آبی طبیعی مجلس با بیان اینکه ۱۰۰ هزار هتکار دشت در شهرستان اردبیل درحال نابودی است،گفت:مشوق های صادراتی برای استان های توسعه نیافته درعرصه تولید و صادرات محصولات کشاورزی در نظرگرفته شود.

 خانه ملت؛ رضا کریمی درباره وضعیت بی آبی در استان اردبیل و تاثیر آن بردشت های وسیع استان اردبیل ،گفت: کمبود منابع آبی تنها در شهرستان اردبیل 100 هزار هکتار دشت و اراضی را درخطر نابودی قرار داده است بنابراین اضطراری است که در این راستا با برنامه ریزی تولیدی تمهیدات بهینه ای تدارک دیده شود.

نماینده مردم اردبیل،نیر،نمین وسرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم مدیریت منابع آبی ما را در آستانه نابودی 100 هزار هکتار دشت تنها در شهرستان اردبیل روبرو کرده است،تاکید کرد: راهکار مرتفع کردن بحران بی آبی این است که از ظرفیت منابع آبی استان همجوار اردبیل همچون استان گیلان استفاده بهینه کنیم تا بتوانیم وضعیت منابع ابی استان اردبیل را سرو سامان بدهیم.

کریمی همچنین درباره تولیدات لبنی در استان اردبیل،افزود:با توجه به اینکه استان اردبیل ظرفیت بالای در تولید شیر در صنعت دامداری دارد؛اما بهایی که به دامدار اردبیلی برای خرید شیر پرداخت می شود،مناسب نیست.

وی ادامه داد:زمانی که صنایع تبدیلی بهینه ای در صنعت دامداری در شهرستان اردبیل به نحو مطلوب موجود نیست، بدیهی است که شیر از دامدار با نرخ پایین خریداری می شود و سپس در مناطقی دیگر در راستای صنایع تبدیلی بهینه قرار می گیرد و سپس به طریق فرآورده لبنی بفروش می رسد.

وی با بیان اینکه باید مشوق های صادراتی برای استان های توسعه نیافته درنظر گرفته شود تا بتوانیم از تمامی ظرفیت داخلی کشور برای توسعه اقتصاد کشاورزی استفاده کنیم،یادآورشد:مشوق های تولید و صادراتی برای استان های توسعه نیافته در نظرگرفته شود.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع آبی طبیعی مجلس با بیان اینکه 100 هزار هکتار از دشت های شهرستان اردبیل در حال نابودی است،گفت:اگر تمهیدات مناسبی برای مدیریت بهینه منابع آبی در این منطقه اندیشده نشود؛بطورحتم با نشست اراضی در این مناطق روبرو می شویم./

برچسب ها

آب و منابع طبیعی، اخبار برگزیده، صنایع لبنی، فرآورده های لبنی، قیمت محصولات لبنی، محصولات لبنی، هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی