علی اکبرکریمی مطرح کرد:

ضرورت تنظیم بازار همراه با تشدید مبارزه با قاچاق کالا

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش تعرفه واردات، در مهار انگیزه قاچاق کالا گفت:همزمان با تشدید مبارزه با کالای قاچاق باید تدابیر مناسب برای کنترل بازارها اتخاذ شود و هماهنگی ها بین دستگاه های ذیربط برای اعمال نظارت موثر فراهم شود.

 خانه ملت؛ علی اکبر کریمی درباره اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق،گفت:نباید اجازه داد برخی سوءاستفاده کنندگان به بهانه اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق،شرایط را برای افزایش قیمت کالاهای خارجی در بازار فراهم کنند که باید با این موضوع برخورد شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد:باید پذیرفت قیمت کالای خارجی که از طریق مبادی رسمی وارد کشور می شود؛به دلیل پرداخت تعرفه مقداری بالاتراز کالای قاچاق در بازار است.

این نماینده مردم درمجلس دهم،با اشاره به لزوم مبارزه جدی با کالای قاچاق،ادامه داد: واردات کالای مورد نیاز از طریق مبادی رسمی، باعث می شود درآمدهای دولت افزایش یابد.

مهار انگیزه قاچاق کالا با کاهش تعرفه واردات ممکن می شود

وی با اشاره به نقش موثر مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا در تقویت بخش تولید،افزود:دولت با کاهش تعرفه واردات،می تواند با انگیزه قاچاق کالا درکشور مبارزه جدی کند.

کریمی،ادامه داد:همزمان با تشدید مبارزه با کالای قاچاق باید تدابیر مناسب برای کنترل بازارها اتخاذ شود و هماهنگی ها بین دستگاه های ذیربط برای اعمال نظارت موثر فراهم شود.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد: تولید کالای باکیفیت داخلی و باقیمت مناسب نیز در مبارزه اصولی با قاچاق کالا موثر است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بخش تولید، سازمان مبارزه با قاچاق کالا، قانون مبارزه با قاچاق کالا، قاچاق، قاچاق کالا، قاچاقچیان، کمیسیون اقتصادی مجلس