انارکی محمدی خبرداد:

تشکیل کمیته اقتصادمقاومتی درکمیسیون اقتصادی مجلس

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی در این کمیسیون خبر داد.

 خانه ملت؛ احمد انارکی محمدی گفت:برای بررسی دقیق و کارشناسی طرح ها، لوایح و موضوعات اقتصادی در کمیسیون اقتصادی،کمیته های تخصصی تشکیل شد.

نماینده مردم رفسنجان درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد: کمیته اقتصاد مقاومتی برای تسریع درنیل به اهداف اقتصاد مقاومتی درکمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شد.

این نماینده مردم درمجلس دهم افزود:براساس نظر اعضای کمیسیون اقتصادی،آقایان رحیم زارع به عنوان رئیس کمیته اقتصادمقاومتی،سیدناصرموسوی لارگانی نایب رئیس کمیته،احمد انارکی محمدی سخنگو،شهاب نادری دبیرکمیته و محمد رضا پور ابراهیمی داورانی به عنوان عضو کمیته مذکور انتخاب شدند.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:کمیته اقتصادمقاومتی پیشنهادات و نظرات کارشناسی این کمیته را به اعضای کمیسیون اقتصادی ارائه خواهد کرد و هماهنگی لازم را با نهادهای ذیربط انجام می دهد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اقتصاد مقاومتی، تحقق اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس