با نظر نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان

تعیین صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمانی به عنوان موسسه غیردولتی و مستقل مالی

نمایندگان مردم در خانه ملت صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمانی را به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی و دارای استقلال مالی تعیین و تکلیف کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 14 مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی جهت تأمین نظر شورای نگهبان با الحاق یک ماده به این لایحه با 163 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که بر اساس این مصوبه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی و دارای استقلال مالی تعیین و تکلیف شد.

در ماده الحاقی به لایحه مذکور آمده است صندوق، موسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که طبق مقررات این قانون، قانون تجارت، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری اداره می‌شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بیمه حوادث طبیعی، حق بیمه