علی اکبر کریمی خبر داد:

تصویب لوایح موافقتنامه همکاری اقتصادی بین ایران با ۱۰ کشور در کمیسیون اقتصادی مجلس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تصویب لوایح موافقتنامه همکاری اقتصادی و بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران با ۱۰ کشور در کمیسیون اقتصادی خبر داد.

  خانه ملت؛ علی اکبر کریمی گفت: در نشست کمیسیون اقتصادی لایحه های موافقتنامه همکاری اقتصادی و بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مختلف بررسی و تصویب شد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسه کمیسیون اقتصادی لوایح موافقتنامه همکاری­های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان و همچنین دولت جمهوری لهستان به تصویب رسید.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: همچنین نمایندگان لوایح موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، جمهوری اسلواکی، دولت جمهوری متحده تانزانیا، دولت جمهوری سنگاپور و ژاپن را در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب کردند.

علی اکبر کریمی افزود: کمیسیون اقتصادی لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند را تصویب کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: لوایح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس و پادشاهی مغرب به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد در کمیسیون اقتصادی تصویب شد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس