جهت تامین نظر شورای نگهبان تصویب شد؛

اعضای هیات امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، اعضای هیات امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی و حدود وظایف و اختیارات صندوق را مشخص کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 14 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی جهت تامین نظر شورای نگهبان، با اصلاح ماده الحاقی 2 این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده الحاقی 2 به لایحه مذکور؛ صندوق دارای ارکان زیر است که حدود وظایف و اختیارات هر یک در اساسنامه تعیین می شود:

الف- هیات امنای صندوق با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی (به عنوان رئیس هیات امنا) و وزرای کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رئیس شورای عالی استان ها به عنوان ناظر تشکیل می شود.

ب- هیات عامل صندوق متشکل از رئیس هیات عامل و 4 عضو به عنوان معاونان رئیس می باشد. رئیس هیات عامل با پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید هیات امنای صندوق تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود. معاونان رئیس با پیشنهاد رئیس هیات عامل صندوق و تایید هیات امنا تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوند. مدت تصدی اعضای هیات عامل 4 سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد.

پ- بازرس قانونی و حسابرس صندوق از بین سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط هیات امنا انتخاب می شود.

در ادامه پیشنهاد افزوده شدن یک تبصره به بند (پ) ماده الحاقی 2 مطرح شد که نمایندگان با 132 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.

براساس این تبصره؛ ماموریت های محوله مانع نظارت دیوان محاسبات نمی شود.

همچنین نمایندگان در ادامه با ماده الحاقی 3 لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی نیز با 145 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده الحاقی 3 لایحه مذکور؛ منابع درآمد صندوق به شرح زیر تعیین می شود:

الف- حق بیمه دریافتی (اعم از سهم مالکان و سهم سازمان مدیریت بحران کشور)

ب- درآمد حاصل از سرمایه گذاری منابع صندوق

پ- کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی طبق قانون به صندوق اختصاص می یابد.

در ادامه نشست امروز مجلس، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد الحاق یک ماده به لایحه مذکور را برای رفع ابهام داد که با موافقت نمایندگان به تصویب رسید.

در این ماده الحاقی نیز آمده است؛ سرمایه گذاری های ماده الحاقی 3 و 4 براساس قانون مربوطه اصل 44 خواهد بود.

براساس این گزارش در ادامه، نمایندگان به بررسی ماده الحاقی 4 لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی پرداختند و آن را با 140 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده الحاقی 4 لایحه مذکور آمده است؛ در اجرای بند 2 ماده الحاقی 3 ، صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانک های دولتی سپرده گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند، مشروط بر اینکه سرمایه گذاری مذکور به نحوی برنامه ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

وکلای مردم در خانه ملت، به بررسی ماده الحاقی 5 پرداختند و این ماده را با 141 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده الحاقی 5 نیز آمده است؛ مازاد منابع بر مصارف هر دوره مالی صندوق به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می شود.

نمایندگان مردم در خانه ملت، در پایان به بررسی اصلاح ماده 11 لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی پرداختند و با 133 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن با اصلاح این ماده موافقت کردند.

براساس ماده 11 اصلاح شده لایحه مذکور، آیین نامه اجرایی این قانون و اساسنامه صندوق ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور تهیه می شود و پس از تایید هیات امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران می رسد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بیمه حوادث طبیعی، حق بیمه، سازمان مدیریت بحران، ستاد مدیریت بحران کشور، مدیریت بحران