جمالی نوبندگانی:

سومین گزارش وزارت خارجه درباره برجام، تقدیم کمیسیون امنیت ملی شد

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: سومین گزارش وزارت خارجه درباره روند اجرای برجام روز گذشته تقدیم این کمیسیون شد.

  خانه ملت؛ محمدجواد جمالی نوبندگانی از ارسال سومین گزارش وزارت خارجه درباره روند اجرای برجام به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد و گفت: وزارت امور خارجه روز گذشته (دوشنبه) سومین گزارش سه ماهه خود درباره روند اجرای برجام را به این کمیسیون تقدیم کرد.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: گزارش واصله به کمیسیون امنیت ملی مجلس در فاصله زمانی سه ماهه 26 تیر ماه تا 26 مهر ماه است، البته وزارت خارجه در تاریخ 26 تیر ماه سال جاری دومین گزارش سه ماهه روند اجرای برجام را در 42 صفحه و 5 بخش در اختیار کمیسیون امنیت ملی قرار داد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: این کمیسیون پس از تعیین تکلیف گزارش دوم اجرای برجام، به سرعت گزارش سوم وزارت خارجه را مورد بررسی و رسیگی قرار می دهد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، وزارت خارجه، کمیسیون امنیت، کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی