سلیمی تاکید کرد:

دیپلماسی اقتصادی و بازاریابی بین المللی نیاز اساسی صادرات محصولات ارگانیک ایرانی

نماینده مردم سمیرم درمجلس با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی و بازاریابی بین المللی نیازاساسی توسعه صادرات محصولات ارگانیک است،گفت:مجلس و دولت در راستای افزایش تولیدات ارگانیک گام های محکمی در زمینه بودجه آن بردارند.

 خانه ملت؛ اصغر سلیمی درباره وضعیت تولیدات محصولات ارگانیک در کشور،گفت: بسیاری از مشتریان محصولات کشاورزی در جهان به دنبال مصرف محصولاتی هستند که حاوی معیارهای سلامت تغذیه باشد؛بنابراین با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورمان می توان در عرصه سرمایه گذاری در تولیدات ارگانیک با یک برنامه جامع به نحوی ورود کنیم تا بتوان بازار محصولات کشاورزی را به سمت صادرات بهینه حرکت دهیم.

مجلس و دولت به منظور افزایش سلامت تغذیه موضوع تولید محصولات ارگانیک را حمایت کنند

نماینده مردم سمیرم درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش تولید ارگانیک به قیمت افزایش سرانه سلامت تغذیه شهروندان تمام می شود،تصریح کرد:جهادکشاورزی متولی تولید محصولات ارگانیک است؛بنابراین مجلس و دولت باید برای افزایش سلامت تغذیه بحث تولید محصولات ارگانیک را در دستور کار قرار دهند.

وی ادامه داد:ایران کشوری است که می تواند درتمام فصول سال انواع محصولات کشاورزی را تولید کند،بنابراین برای استفاده از این ظرفیت های خدادادی باید برنامه بهینه ای برای سلامت تغذیه ترسیم شود تا با یک راهبرد تولیدی بتوانیم نه تنها در عرصه تولید داخلی،بلکه در زمینه صادرات محصولات ارگانیک نیز حضور موفقی به عمل آوریم.

سلیمی افزود:دیپلماسی اقتصادی و بازاریابی بین المللی باید در صادرات محصولات ارگانیک در دستورکار قرار بگیرد؛زیرا زمانی که مشتریان خارجی با موقعیت محصولات ارگانیک و نوع تولیدات ما برطبق سلامت تولید آشنا شوند،بدیهی است که محصولات ایرانی را برای بازار مصرفی کشاورزی خود را انتخاب می کنند.

عضو هیئت رییسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه صادرات محصولات ارگانیک حرف اول را در صنعت کشاورزی می زند،یادآورشد:برای افزایش تولیدات ارگانیک در صنعت کشاورزی باید بودجه مناسبی درنظرگرفته شود و از همین رو جهان به دنبال کشورهایی است که تولید محصولات ارگانیک را در اولویت قرار می دهند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، ارگانیک، محصولات ارگانیک، هیئت رئیسه کمیسیون شوراهای مجلس، کشت ارگانیک، کمیسیون شوراها