نقوی حسینی:

گزارش کمیسیون امنیت ملی از برجام تقدیم هیات رئیسه مجلس شد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از ارسال گزارش ۶ماهه برجام به هیأت رئیسه خبر داد.

  خانه ملت؛ سید حسین نقوی حسینی با بیان اینکه گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از برجام نهایی شده است، اظهار داشت: طبق مصوبه مجلس، کمیسیون امنیت ملی باید هر 6 ماه گزارشی از نحوه اجرای توافق هسته ای به صحن علنی ارائه کند، بر همین اساس تدوین اولین گزارش شش ماهه کمیسیون انجام شد.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با اتمام کار بر روی گزارش 6 ماهه و تهیه آن بر اساس چهار محور در نهایت تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.

وی تاکید کرد: هیات رئیسه قرائت گزارش برجام را در دستور کار صحن علنی قرار خواهد داد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین سومین گزارش سه ماهه وزارت امورخارجه از برجام به کمیسیون ارسال شد که یکی از مبناهای تهیه دومین گزارش 6 ماهه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از اجرای برجام خواهد بود.

به گزارش خانه ملت، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گزارش 6 ماهه از برجام را بر اساس چهار محور بازدید میدانی، گزارش های سه ماهه وزارت امور خارجه، نشست های تخصصی با مسئولان دستگاه های مربوطه و گزارش گیری از دستگاه هایی که اجرای برجام بر آنها اثرگذار بوده تهیه و تدوین کرده اند./

برچسب ها

اثرات اجرای برجام در بخش صنعت، پتروشیمی و معدن کشور، اخبار برگزیده، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، کمیسیون امنیت، کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی