خدابخشی مطرح کرد:

بررسی چگونگی مقابله با بحران کم آبی در برنامه ششم توسعه

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از بررسی چگونگی مقابله با بحران کم آبی در برنامه ششم توسعه خبر داد.

 خانه ملت؛ محمد خدابخشی در تشریح دستور کار امروز یکشنبه (2 آبان‌ماه) کمیسیون تلفیق افزود: مواد 13، 14 و 15 لایحه برنامه ششم توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در ماده 13 این لایحه به موضوع یارانه ها اشاره داشت که بعد از بحث و بررسی های زیاد در کمیسیون تلفیق، فعلا مراعا گذاشته شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: همچنین کلیات ماده 14 این لایحه که در مورد مقابله بحران کم آبی، رهاسازی حق آبه زیست محیطی و تولید پایدار در بخش کشاورزی، کاهش مصرف سالانه آب بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین ماده 15 لایحه برنامه ششم توسعه در جهت مردمی شدن بخش اقتصاد، گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، افزایش بهره وری، ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه ارتباط داشت که بر این اساس مواد 14 و 15 با اصلاحاتی تصویب شد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بحران کم آبی، بررسی جایگاه آب در برنامه ششم توسعه، برنامه ششم، برنامه ششم توسعه، کم آبی