بررسی وضعیت 9 دورة قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در حوزة فرهنگ

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی وضعیت 9 دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در حوزة فرهنگ را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز با بیان این مطلب که مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب اسلامی مشتمل بر نه دوره قانونگذاری ، مصوبات مختلفی را در حوزه های گوناگون از جمله حوزه فرهنگ به تصویب رسانده است افزود: طبق تعاریف داخلی مجلس این حوزه دربرگیرنده بخش های مختلفی چون فرهنگ عمومی و ارشاد و تبلیغ اسلامی، رسانه و ارتباطات جمعی ، زنان و خانواده، ورزش و جوانان، هنر ، صنایع دستی و گردشگری است.

این گزارش می افزاید: بررسی عملکرد مجلس بر پایه داده های مشروح مذاکرات طی دوره های اول تا نهم نشان می دهد حدود 2916 طرح و لایحه به تصویب رسیده است که از این تعداد حدود 136 قانون به حوزه فرهنگ اختصاص دارد . این رقم معادل 4/7 از کل مصوبات نه دوره قانونگذاری را شامل می گردد.

بر اساس این گزارش تعداد مصوبات فرهنگی و حوزه های قانونگذاری همواره از سیر منظم و منطق یکسانی پیروی نکرده است، به گونه ای که حوزه فرهنگ عمومی ، ارشاد و تبلیغ اسلامی با حدود 28 درصد قانونگذاری دارای بیشترین قانون در حوزه فرهنگ بوده اند و بخش های جوانان وتربیت بدنی با 11 درصد کمترین میزان قانون را داشته اند.

 

برچسب ها

اخبار پژوهشی، بررسی وضعیت 9 دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در حوزه فرهنگ، رسانه و ارتباطات جمعی، زنان و خانواده، صنایع دستی، فرهنگ عمومی و ارشاد و تبلیغ اسلامی