کیان پور تاکید کرد:

دیپلماسی اقتصادی و بازاریابی پایدار راهکار صادرات بهینه محصولات لبنی

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس با بیان اینکه صادرات محصولات لبنی به روسها تاکتیک مناسبی برای بهبود وضعیت دامداری های کشور به شمار می آید،گفت:دیپلماسی اقتصادی و بازاریابی پایدار راهکار صادرات بهینه محصولات لبنی کشور است.

 خانه ملت؛ مجیدکیان پور درباره وضعیت صادرات محصولات لبنی،گفت: تداوم صادراتی باید در صادرات محصولات لبنی مدنظر قرار بگیرد،بدین معنا که با پایداری صادراتی بتوان محصولات لبنی مورد نیاز مشتریان خارجی را در عرصه محصولات دامی به طریق بلندمدت و پایدار تامین کرد.

نماینده مردم درود و ازنا درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صادرات محصولات لبنی نیازمند بازاریابی بین المللی است،تصریح کرد:بازاریابی و دیپلماسی دو مولفه ای است که می تواند ما را درصادرات محصولات لبنی به ارزش افزوده اقتصادی بهینه برساند.

کیان پور ادامه داد:باید با برنامه ریزی موثر ظرفیت های دامداری های کشور به نحو شایانی شناسایی شود تا برطبق آن بازار هدف داخلی و صادراتی پس از بررسی آماری مورد آنالیز قرارگیرند تا با بسته بندی شکیل به بهترین بازارهای صادراتی محصولات دامی صادر شود.

وی با بیان اینکه باکاهش هزینه تولید انگیزه دامدار برای تولید افزایش می یابد،یادآورشد:زمانیکه دامدار از بازار فروش محصولات دامی اطمینان داشته باشد؛بدیهی است که در راستای افزایش تولید داخلی به نحو کارشناسانه ای اهتمام می ورزد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه صادرات محصولات لبنی به روسها تاکتیک مناسبی برای بهبود وضعیت دامداری ها به شمار می آید،گفت:ظرفیت تولیدات محصولات دامی در کشورمان به گونه ای است که می توان با بازاریابی بهینه بسیاری از فرآورده های دامی را به مقاصدصادراتی رهنمون کرد./


 

برچسب ها

اخبار برگزیده، صنایع لبنی، فرآورده های لبنی، قیمت محصولات لبنی، محصولات لبنی