کاظم نسب تاکید کرد:

بروکراسی عاملی برای فرصت سوزی بازارهای صادراتی کشاورزی

عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه بروکراسی عاملی برای فرصت سوزی بازارهای صادراتی کشاورزی است،گفت:ایجاد نمایندگی برای صادرات محصولات کشاورزی در کشورهای خواهان محصولات ایرانی الزامی است.

 خانه ملت؛ جواد کاظم نسب الباجی درباره فرصت سوزی دربرخی از بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی،گفت:بازاریابی و ارتباطات بین المللی دو مولفه ای است که اگر به نحو مطلوب در صادرات محصولات کشاورزی مدنظر قرار گیرد،بطورحتم از فرصت سوزی بازار های صادراتی کشاورزی کشورمان جلوگیری می کند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسته بندی محصولات کشاورزی باید بر طبق استاندارهای بین المللی عملیاتی شود،تصریح کرد:حذف بروکراسی صادراتی محصولات کشاورزی و دام و طیور بویژه در فرآوردهای های طیور می تواند علاوه بر بهبود وضعیت مرغدارها بازار کشورهای خواهان محصولات ایرانی را نیز نصیب ما بکند.

کاظم نسب بابیان اینکه صادرات راهکاری موثر برای بهبود وضعیت مرغداران به شمار می آید،افزود: برای صادرات مرغ باید هزینه تولید به نحو منطقی کاهش یابد تا مرغ و فرآورده های مرغی با نرخ صادراتی روانه بازار صادراتی شود.

وی بابیان اینکه ایجاد نمایندگی برای صادرات محصولات کشاورزی درکشورهای خارجی می تواند بازار صادراتی کشورهای خارجی را نصیب ما بکند،یادآورشد:زبان مذاکراتی نیز باید در راستای صادرات محصولات کشاورزی در اولویت قرار بگیرد.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه بروکراسی صادراتی محصولات کشاورزی عاملی برای فرصت سوزی بازارهای کشاورزی است،گفت:ایجاد نمایندگی برای صادرات محصولات کشاورزی در کشورهای خواهان محصولات ایرانی الزامی است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بیمه محصولات کشاورزی، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، تولید داخلی محصولات کشاورزی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی