حاتمیان در نطق میان دستور:

انتقاد از تداوم مهاجرت از روستا به شهر

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با انتقاد از تداوم مهاجرت از روستا به شهر، گفت: توزیع متوازن امکانات به درستی در کشور اجرا نمی شود.

خانه ملت؛ عبدالله حاتمیان درنشست علنی امروز چهارشنبه ( 5 آبان) درنطق میان دستور، گفت: از رهبر معظم انقلاب که با تدبیر داهیانه خود کشتی جمهوری اسلامی ایران را به سمت تعالی و عزت هدایت می نمایند تشکر می‌گردد و برای مهاربحران های سیاسی و اجتماعی که با نگاهی دوراندیشانه اموررا مدیریت فرموردند، قدردانی می نمایم.

نماینده مردم درگز درمجلس شورای اسلامی ، افزود: از رییس جمهور وهیات دولت که کشتی طوفان زده اقتصاد را هدایت می نمایند و علی رغم کارشکنی های فراوان خارجی و داخلی که مطامع سیاسی و اقتصادی انجام می دهند همچنان پاسدار امید درمردم بودند، سلام و خدا قوت می گویم.

وی خطاب به ریاست جمهور، تصریح کرد: مدیریت جنابعالی و تیم همراه در کنترل تورم ستودنی است، اکنون زمان آن رسیده است که برای خروج از رکود نیز راهکار علمی و عملی درزمانی کوتاه اجرا گردد، طبق فرموده حضرتعالی رکود به مراتب کشنده تر ازتورم بوده و بیکاری و صدها معضل اجتماعی از مهم ترین عوارض رکود است؛ بنابراین مطمئن هستیم با تیم اقتصادی قوی که دارید ازبحران رکود و از برجام سربلند بیرون آمدید.

این نماینده مردم درمجلس دهم، تاکید کرد: هرچند عهد شکنی های خارجی و کارشکنی ها اجازه ندادند جوانب امیدبخش این کار بزرگ در مردم ایجاد شود، اما با گذر زمان مردم با دیدن ثمرات این کار بزرگ از خدمات ارزنده شما آگاه تر خواهند بود.

حاتمیان ادامه داد: ایران درزمینه برجام ابتکارعمل را خواهد داشت و با سست عهدی طرف های پیمان بازگشت به شرایط قبل از برجام درزمانی کوتاه ممکن خواهد بود وبه فرموده مقام معظم رهبری درصورتی که آنها بخواهند توافقنامه را پاره کنند، ما توافقنامه را خواهیم سوزاند؛ همچنین برنامه ریزی لازم و اجرای موارد زیر توسط دولت مورد انتظار است.

وی افزود: همانگونه که درقانون هدفمندی یارانه ها آمده است، بخشی از منابع می بایست به نظام جامع بیمه ای تامین اجتماعی تخصیص یابد، لذا بیمه فارغ التحصیلان بیکار و سایر افراد فاقد بیمه دراولویت کاری قرار گیرد، از سوی دیگر درواگذاری های اموال و املاک دولتی به بخش خصوصی دراجرای قانون اصل 44 قانون اساسی نظارت کافی به عمل نیامده و دربرخی موارد سوء استفاده هایی نیزشده که انتظارمی رود دراین خصوص نظارت حقوقی و قانونی با بررسی اسناد مربوطه معمول گرد.

این نماینده مردم درمجلس دهم، تصریح کرد: پرداخت مطالبات کشاورزان برای ماندگاری آنها در عرصه تولید دراسرع وقت انجام شود، همچنین بخشیدگی جرائم بانکی این افراد دراولویت کاری قرار گیرد، البته با نرخ بهره بانکی بیش از 10 درصد تولید برای کشاورزان و دامداران صرف نخواهد داشت؛ از این رو کاهش نرخ بره بانکی مورد انتظار است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، گفت: افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و دامی و همچنین افزایش تعداد محصولان مشمول خرید تضمینی برای حمایت از چرخه تولید بسیار ضروری است، زیرا بیش از 50 درصد تذکرات نمایندگان به وزارت جهاد کشاورزی است، درحالی که کمتر از 7 درصد منابع درلایحه برنامه ششم به این بخش مهم و تاثیرگذار اختصاص یافته و این معنی تداوم مهاجرت روستاییان به شهر ها است؛ بنابراین اگر خواهان اشتغال و کنترل مهاجرت و حاشیه نشینی و صدها مشکل اجتماعی دیگر هستیم می بایست حداقل 20 درصد منابع به بخش کشاورزی، دامداری حفظ وذخیره آب تخصیص یاید.

حاتمیان ادامه داد: اگر از این امور مهم غفلت گردد، بحران های آینده غیرقابل کنترل خواهد بود و درسایر بخش های اقتصادی جلب و جذب سرمایه های خارجی به آسانی امکان پذیر است.

وی خطاب به رییس جمهور، افزود: اصل 48 قانون اساسی که مربوط به توزیع متوازن امکانات کشور است به درستی اجرا نمی شود که اگر به درستی اجرا می شد شاهد این حجم از حاشیه نشینی و مهاجرت نبودیم، در یکسال اخیر بیش از 60 درصد جمعیت مولد شهرستان درگز مهاجرت کردند هرچند که این اتفاق درسایرمناطق محروم اتفاق افتاده است؛ بنابراین مصرانه خواهان اجرای این اصل درشهرستان ها می باشم.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس خطاب به وزیر راه، گفت: دریک مسیر کوتاه 4 کیلومتری در یکسال اخیر بیش از 58 صانحه رانندگی طبق گزارش پلیس با 13 کشته و 28 مجروح اتفاق افتاده، مگر آسفالت 4 کیلومتر بیش از دیه 3 نفر هزینه براست که سهل انگاری می شود، علت اصلی ورشکستگی صندوق های بیمه درکشورهمین کم توجهی ها است؛ انتظار می رود در حداقل زمان این مسیر ایمن گردد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها سیر نزولی به خود گرفته، رشد سرمایه داری و مهاجرت به شهرها، مهاجرت، نرخ مهاجرت