بیگلری:

رکود بازار مسکن بسیاری از مشاغل را درگیر کرده است

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه رکود بازار مسکن بسیاری از مشاغل را درگیر کرده است،گفت: بازار مسکن با سیاست های فعلی دولت وضعیت بهتری از امسال نخواهد داشت.

خانه ملت؛ محسن بیگلری با بیان اینکه رکود بازارمسکن بسیاری از مشاغل را درگیرکرده است،گفت:ممکن است در آینده ای نزدیک افزایش قیمت در بازار مسکن رخ دهد؛اما وضعیت اقتصادی کشور را بحرانی تر خواهد کرد.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی،با تاکید براینکه بیش از 100 شغل ارتباط مستقیم با وضعیت بازار مسکن دارند،تصریح کرد:رکود بازار مسکن تا زمانی که سیاست های دولت همسو با توان مالی مردم نباشد،ادامه خواهد داشت.

انتظار مردم از دولت ایجاد رونق در بازار مسکن است

وی با بیان اینکه انتظار مردم از دولت ایجاد رونق در بازار مسکن است، افزود: متاسفانه در طی سال های اخیر رکود مسکن بیشتر شده و سیاست اعطای وام نیز نتوانسته از حجم مشکلات مردم در این زمینه بکاهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم،با تاکید براینکه ایجاد رونق در بازار مسکن ضروری است،تصریح کرد:نبود معامله در بازار مسکن ،فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه را دوچندان کرده است.

بیگلری با بیان اینکه مسکن باید از حیطه کالای سرمایه ای خارج شود،افزود:نیاز مردم در بخش مسکن با مصرفی شدن آن باید جبران شود.

شبکه بانکی باید به سمت و سوی بهبود بازار مسکن گام بردارد

وی با تاکید براینکه شبکه بانکی باید به سمت و سوی بهبود بازار مسکن گام بردارد،افزود:تسهیلات دهی صرف به رشد و رونق بازار مسکن منجر نخواهد شد؛بلکه باید سیاست های سلسه واری دراین باره ایجاد شود.

عضوهیات رئیسه کمیسیون برنامه،بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:بازار مسکن با سیاست های فعلی دولت وضعیت بهتری از امسال نخواهد داشت./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بازار مسکن، خروج بازار مسکن از رکود، قیمت مسکن