پوربافرانی در کمیته دائمی توسعه پایداری در اجلاس بین المجالس:

ایجاد محیط مناسبی برای بهره وری هرچه بیشتر زنان از ظرفیت اقتصادی خود نیازمند مشارکت موثر میان بخش خصوصی و دولتی است

عباسعلی پوربافرانی، نماینده ایران در کمیته دائمی توسعه پایداری در اجلاس بین المجالس با موضوع " پیشبرد همکاری های بین المللی موثر در مسیر اهداف توسعه پایدار به ویژه ورود زنان به عنوان عاملان توسعه به بازارهای مالی" سخنرانی کرد.

خانه ملت؛ عباسعلی پوربافرانی، نماینده ایران در کمیته دائمی توسعه پایداری در اجلاس بین المجالس با موضوع " پیشبرد همکاری های بین المللی موثر در مسیر اهداف توسعه پایدار به ویژه ورود زنان به عنوان عاملان توسعه به بازارهای مالی" سخنرانی کرد. متن سخنرانی به شرح زیر است:

اجلاس 135 اتحادیه بین المجالس، ژنو 25 اکتبر 2016

بسمه تعالی

آقای رئیس

زنان و دختران از عوامل و ذی نفعان تغییر و توسعه هستند و پیشرفت و توانمندسازی آنان به سود همه کشورها خواهد بود. هر چند برای بسیاری از زنان و دخترانی که توسعه با سرعت لازم صورت نمی پذیرد، نابرابری ها در مسیر توسعه باقی است.

وضعیت فعلی گذار از اهداف توسعه هزاره به اهداف توسعه پایدار (2030) فرصت بی نظیری برای بازشناسایی نقش زنان به عنوان پیشبرندگان اصلی امر توسعه و یادآوری موانع عمده و چالش هایی است که زنان در مسیر توسعه با آن مواجه هستند.

در این ارتباط یکی از مسائلی که کمتر بدان پرداخته شده است، ورود به بازارهای مالی است که تضمین دسترسی به خدمات و سرویس های مالی به طور برابر با مردان در هر دو بخش رسمی و غیررسمی است. دستیابی به چنین هدفی امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. چنانکه هدف اول از اهداف توسعه پایدار بر پایان بخشی به فقر در همه اشکال آن و در همه جا و تضمین دسترسی همه مردان و زنان به خدمات مالی از جمله اعتبارات مالی خرد تا سال 2030 تاکید می کند.

مایل هستم تا برخی از ابعاد توانمندسازی اقتصادی زنان به ویژه تقویت مشارکت ایشان در بازارهای مالی را عنوان نمایم:

- ارتقای دانش مالی و مشارکت زنان به ایجاد یک نظام آموزشی مبتنی بر تساوی و کیفیت مناسب برای زنان و مهارت های حرفه ای نسل جوان، دسترسی آنان را به فرصت های حرفه ای و کسب و کار با ارزش اقتصادی تسهیل می کند. برای نمونه، در ایران تعداد مراکز آموزش فنی و حرفه ای از سال 1996 تاکنون 4 برابر شده است و امروز دختران ایرانی به 784 رشته فنی و حرفه ای، در بخش های مختلف از قبیل کشاورزی (140)، صنعت (159) و خدمات (485) دسترسی دارند.

- برای ایجاد محیط مناسبی که در آن زنان بتوانند از ظرفیت اقتصادی خود به طور کامل بهره بگیرند، مشارکت موثر میان بخش خصوصی و دولتی ضروری است. در حال حاضر در کشور ما، سازمان آموزش فنی و حرفه ای توانسته است حدود 200 مرکز با 6700 برنامه آموزشی رایگان تاسیس کند و این مراکز در کنار صدها مرکز آموزش فنی و حرفه ای خصوصی به کار خود ادامه می دهند.

- همچنین تعداد تعاونی های روستایی به 325 رسیده است و این در حالی است که 65 هزار زن به عنوان عاملان فعال اقتصادی و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و شیلات در این تعاونی ها به فعالیت می پردازند. همزمان بسیاری از پروژه های ملی و بین المللی در ایران به حمایت از کسب و کارهای خرد زنان می پردازند و آموزش فعالیت در بازار مالی، خدمات توسعه کسب و کار و مهارت های مدیریت تعاونی را در میان ایشان تقویت می کنند. یکی از این پروژه ها که از سال 2014 آغاز به کار کرده است، از 2015 گروه خودیار داوطلب با 32 هزار عضو تشکیل شده است و به آموزش و توانمندسازی زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار می پردازد تا بتوانند با دریافت وام های خرد و ارتقای دانش مالی زنان کسب و کار مستقل خود را راه اندازی کنند.

در خاتمه باید خاطرنشان کنم که حق توسعه از حقوق اولیه و جامعی محسوب می شود که همه زنان را در همه نقاط جهان مورد پوشش قرار می دهد. دسترسی زنان به حساب های بانکی بین المللی و دسترسی ایشان به ارتباطات بانکی کافی را، چنانکه در اهداف توسعه پایدار 2030 پیش بینی شده است، نمی توان با دلایل سیاسی از جمله تحریم های یکجانبه قهرآمیز نادیده انگاشت. چنانکه چنین محرومیت هایی بر میلیون ها زن در کشورهای مختلف تاکنون تحمیل شده است.

برچسب ها

اخبار برگزیده، استیفای حقوق زنان، اشتغال زنان، بین المجالس، توسعه پایدار، توسعه پایدار و تحرک اقتصادی، حوزه زنان، خشونت علیه زنان، سازمان های بین المجالس