سعیدی مبارکه:

تداوم مهار رشد تورم لازمه ی حذف صفر از پول ملی است

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس با بیان اینکه تداوم مهار رشد تورم لازمه ی حذف صفر از پول ملی است،گفت: حذف سه صفر از پول ملی در راستای تسهیل فعالیت ها و مبادلات اقتصادی، می تواند اقدام مناسبی باشد.

  خانه ملت؛ زهرا سعیدی مبارکه درخصوص تاثیرات حذف 3 صفر از پول ملی گفت:حذف 3 صفر از پول ملی مخالفان و موافقانی دارد که قابل تامل است؛البته انجام این کار نیاز به بررسی کارشناسی دارد.

نماینده مردم مبارکه درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد:افزایش شدید نرخ تورم در سال های گذشته و گرانی ها باعث شده ارزش اسکانس های موجود در بازار یا به عبارتی قدرت خرید درجامعه،کاهش یابد.

این نماینده مردم درمجلس دهم،افزود:حذف 3صفر از پول ملی در راستای تسهیل فعالیت ها و مبادلات اقتصادی می تواند اقدام مناسبی باشد.

تاثیرگذار بودن حذف 3صفر از پول ملی،مشروط به مهار تورم

سعیدی مبارکه ادامه داد:درهرصورت حذف 3صفر از پول ملی باید براساس کار کارشناسی باشد و این موضوع قبل از اجرا باید در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شود.

وی گفت:تاثیرگذار بودن حذف 3صفر از پول ملی،مشروط به مهار تورم است به دلیل اینکه ادامه رشد تورم باعث می شود،تاثیرات انجام این مهم کمرنگ شود.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس،تصریح کرد: بطور طبیعی حذف 3صفر از پول ملی تاثیرات روانی در خانوارها دارد؛ولی در کل باید پذیرفت انجام این مهم به تنهایی، در ارتقای سطح اقتصادی خانوارها موثر نیست به دلیل اینکه بهبود معیشت خانوارها نیاز به اصلاحات اقتصادی مطلوب دارد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، پول ملی