بائوج لاهوتی:

عدم پرداخت مطالبات چایکاران بسترهای تغییرکاربری را فراهم می کند

نماینده مردم لنگرود در مجلس،گفت:هنوز ۴۰درصد مطالبات چایکاران پرداخت نشده است این امر بستر تغییر کاربری اراضی چای را فراهم می کند،زیرا با این اوصاف حضور کشاورز در عرصه تولید چای از منظر اقتصادی به صرفه نخواهد بود .

  خانه ملت؛ مهرداد بائوج لاهوتی درباره وضعیت مطالبات چایکاران، گفت:متاسفانه 60 درصد طلب چایکاران پرداخت شده است؛این امر انگیزه چایکاران را برای تولید کاهش می دهد،زیرا باید حضور در تولید چای برای کشاورزی که با تلاش فراوان به کاشت،داشت و برداشت محصول می پردازند،صرفه اقتصادی داشته باشد.

نماینده مردم لنگرود درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای حمایت از تولید چای باید تهمیداتی از سوی دولت درنظرگرفته شود تا شاهد افزایش تولید چای باشیم،نه اینکه کشاورز در این عرصه به سمت تغییرکاربری سوق پیدا کند،تصریح کرد:مردم حفظ سلامتی خود به هیچ وجه از چای های قاچاق خارجی را مصرف نکنند.

بائوج لاهوتی،افزود:مشتریان در دنیای کشاورزی به دنبال محصولات ارگانیک هستند؛درحالی که ما محصولی همچون چای ایرانی را بطور ارگانیک تولید می کنیم؛بنابراین سزوار است با حمایت از تولید چای، کشاورز را دراین راستا مورد حمایت قرار داده تا بتوان مردم را به سمت مصرف محصولات ارگانیک همچون چای ایرانی هدایت کرد.

وی ادامه داد:چای قاچاق از مبادی غیررسمی وارد کشور شده است،بنابراین بدیهی است که این نوع چای برای سلامت مردم بسیار نامطلوب است.

عضوکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه حدود 30 میلیارد تومان نیز از مطالبات صیادان نیز پرداخت نشده است،یادآورشد:زمانی که رییس جمهوری پیگیر مطالبات صیادان می شود،باید این موضوع محقق شود؛اما متاسفانه هنوز در حدود 30 میلیارد تومان طلب صیادان پرداخت نشده است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، تغییر کاربری، تغییر کاربری اراضی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تولید چای، کمیسیون برنامه، کمیسیون برنامه و بودجه