جعفرزاده ایمن آبادی:

قوانین بهبود فضای کسب و کار درکشور کافی است

عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در صورت مشکل در قوانین بهبود محیط کسب و کار به مجلس لایحه بدهد.

 خانه ملت؛ غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به بهبود فضای کسب و کار در دولت یازدهم،گفت: حرف ما این است که دولت در خصوص بهبود محیط کسب و کار اگر از لحاظ قوانین موجود مشکل دارد باید به مجلس لایحه بدهد.

دولت برای بهبود فضای کسب و کار قوانین مورد نیاز و قوانین زائد را به مجلس اعلام کند

وی افزود:تصور ما این است که قوانین موجود به اندازه کافی وجود دارد؛اما با توجه به فضای تحریم پساتحریم و پسابرجام انتظارمان این بود که دولت در قوانین بازنگری داشته باشد و قوانین مورد نیاز در این حوزه را از ما بخواهد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:برای بهبود محیط کسب و کار پیشنهاد ما این است که دولت قوانین مورد نیاز وخلاء های قانونی و قوانین زائد را به مجلس اعلام کند تا ما بتوانیم کاری در این حوزه انجام دهیم.

وی با بیان اینکه فضای کسب و کار متشکل از چند سیستم از جمله قوانین بانکی، قوانین مالیاتی و قوانین گمرکی است، افزود:دولت اگر می خواهد رشد اقتصادی 8 درصدی داشته باشد،تراز تجاری صادرات به واردات مثبت شود، واردات کاهش و خط تولید افزایش یابد،کشور از رکود خارج وتولید محور و صادرکننده بشود و اقتصاد درون زای برون گرا داشته باشد،باید کارگروهی برای این موضوع تشکیل دهد.

جعفرزاده ایمن آبادی همچنین درخصوص استفاده 30 درصدی از ظرفیت نیروی کار در کارخانه های کشور خاطرنشان کرد: دغدغه ای که در زمینه تولید وجود دارد این است که در فضای پسابرجام که سرمایه گذاران خارجی تکنولوژی روز دنیا را با خود به کشور آورده اند،صنایع تولیدی که در دوران تحریم با ما همگام بوده اند،قدرت رقابت با فضای اقتصادی فعلی را ندارند.

عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تمرکز دولت باید روی این موضوع باشد که مبادا درجذب سرمایه گذاری،تولیدکنننده های باسابقه که با ماشین آلات قدیمی کار می کردند، فراموش کند به این معنا که وقتی سرمایه گذاری می آید به تولیدکننده آسیب نرسد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، انجام کسب و کار، بازار کسب و کار، رونق کسب و کار، فضای کسب و کار، محیط کسب و کار