دلخوش اباتری خبر داد:

بررسی لایحه اصلاح موادی از قانون گمرک در کمیسیون اقتصادی مجلس

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،گفت:مسائل کارشناسی درباره لوایح اصلاح موادی از قانون گمرک و اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز درجلسه امروز کارگروه "گمرک و بازرگانی "کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد.

 خانه ملت؛ سیدکاظم دلخوش اباتری گفت: کارگروه "گمرک و بازرگانی" در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه10 آبان ماه) تشکیل شد.

نماینده مردم صومعه سرا درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد:درنشست کارگروه گمرک و بازرگانی در کمیسیون اقتصادی موضوعات و پیشنهادات در رابطه با لایحه اصلاح موادی از قانون گمرک و لایحه اصلاح موادی از قانون قاچاق کالا و ارز بررسی شد.

این نماینده مردم درمجلس دهم،افزود:نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،دیوان محاسبات، بخش خصوصی و دستگاه های ذی ربط درجلسه حضور داشتند و مقرر شد در این رابطه کمیته ای در مرکز پژوهش ها تشکیل شود.

وی گفت:مسائل کارشناسیدرباره لوایح اصلاح موادی از قانون گمرک و اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز در نشست بعدی کارگروه گمرک و بازرگانی کمیسیون اقتصادی بررسی می شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،افزود:هدف از اصلاحات قانون گمرک این است مشکلات در زمینه مبادله کالا و صادرات و واردات رفع شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، امور گمرگی، تعرفه گمرکی، سازمان مبارزه با قاچاق کالا، قاچاق کالا، گمرک