محمودی شاه نشین:

تولیدات در کشت فراسرزمینی تحت لیسانس ایران عملیاتی شود

نماینده مردم شهریار،قدس و ملارد در مجلس با بیان اینکه تولیدات درکشت های فراسرزمینی حداقل باید تحت لیسانس ایران عملیاتی شود،گفت:کشت فراسرزمینی نیازمند قراردادهای قانونی بسیار مطمئن و کاربردی است.

 خانه ملت؛ محمدمحمودی شاه نشین درباره کشت فراسرزمینی،گفت: کشت فراسرزمینی فرصتی است که می توان در راستای توسعه صنعت کشاورزی تجربه کرد؛البته نگاه به کشت فراسرزمینی باید امتحانی عملیاتی شود که برای ما ارزش افزوده ایجاد کند.

نماینده مردم شهریار،قدس و ملارد درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشت فراسرزمینی نیازمند قراردادهای قانونی بسیار مطمئن و کاربردی است،تصریح کرد:تولیدات در کشت فراسرزمینی تحت لیسانس ایران عملیاتی شود.

وی ادامه داد:باید نگاه به کشت فراسرزمینی به طریق تجربه محوری باشد؛بنابراین نباید تمام هدف را متمرکز در کشت فرا سرزمینی کنیم؛بلکه باید با یک برآرود اقتصادی مشخص شود،آیا کشت فرا سرزمینی برای ما مقرون به صرفه است یا خیر.

وی با بیان اینکه باید درکشت فراسرزمینی صنایع جانبی اشتغال در بخش کشاورزی نیز فعال شوند،تصریح کرد:باید پیش بینی ها برای تولید و فروش محصولاتی را که در کشت فراسرزمینی تولید می شود به نحو قانونی در قراردادهای کشت فراسرزمینی گنجانده شود.

عضوکمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس بابیان اینکه کشت فراسرزمینی باید برای ما ارزش افزوده در راستای افزایش فرصت های اشتغال ایجاد کند،یادآورشد:میزان تاثیرگذاری کشت فراسرزمینی در صنایع جانبی پیرامونی آن در اولویت قرار بگیرد/

برچسب ها

اخبار برگزیده، اشتغال، اشتغال زایی، اشتغالزایی، فراسرزمینی، کمیسیون شوراها